Deskriptor renesancia
Počet nájdených titulov : 58
1. Leonardov skicár / Richard Cedzo prel., H. Anna Suh zost.
2. Z klenotnice staršieho slovenského písomníctva / Jozef Minárik zost.
3. Dejiny filozofie / Vladimír Leško
4. Renesancia / Alison Coleová , Ada Böhmerová prel.
5. Princ básnik / Kathleen McGowanová , Anna Polievková prel.
1.Očakávaná 2.Kniha lásky
6. Literatúra pre 1. ročník stredných škôl / Jozef Minárik , Juraj Koutun , Melánia Jančinová
7. Ľúbostné sonety / Pierre de Ronsard , Viliam Turčány prel.
8. Filozofia umenia / Hippolyte Taine , Michal Bartko prel.
9. Osobitosti umeleckej tvorby / J.D. Vorobej , Mária Mlynáriková prel.
10. Barok / Viktor-Lucien Tapié , Ivan Gavora prel.
11. Renesancia / I. Kuhn prel., Renesanci zahl.
12. Dejiny umenia / Michail V. Alpatov , Anna Škorupová prel.
13. Dejiny umenia / Karol Thiry
14. Dějiny umění v Československu / Jakub Pavel
15. Dejiny umenia / José Pijoan , Soňa Hollá prel.
16. Dejiny umenia / José Pijoan , Anna Škorupová prel.
17. Renesancia / Andrew Martindale , Marian Fridrichovský prel.
18. Ars / Ar zahl.
19. Geometrická harmónia historickej architektúry na Slovensku / Alojz Struhár
20. Dejiny hudobnej kultúry na Slovensku / Richard Rybarič
21. ABC hudebních slohů / Jan Kouba
22. Od Craiga po Brechta / Joachim Fiebach , Móric Dedinský-Mittelmann prel.
23. Malé dějiny lingvistiky / Jiří Černý
24. Piesne / Piesn zahl.
25. Antológia staršej slovenskej literatúry / Ján Mišianik
26. Antológia staršej slovenskej literatúry / Ján Mišianik
27. Dejiny slovenskej literatúry / Milan Pišút
28. Cithara Sanctorum / Cithar zahl.
29. Dejiny slovenskej literatúry / Jozef Minárik
30. Renesančná a humanistická literatúra / Jozef Minárik
31. Genéza a poetika science fiction / Dušan Slobodník
32. Vedecké a literárne poznanie / Dušan Slobodník
33. Podoby slovenskej literatúry obdobia renesancie / Eva Tkáčiková
34. Z klenotnice staršieho slovenského písomníctva / ko prel., Jozef Minárik zost.
35. Z klenotnice staršieho slovenského písomníctva / Ján Košecký prel., Jozef Minárik prel., Jozef Minárik zost.
36. Lucrezia Borgia / Maria Bellonci , Zdeněk Kalista prel.
37. Michelangelo / Marcela Mrázová , Bohumír Mráz
38. Dejiny ženy / Stanislav Kostka Neumann , František Višváder prel.
39. Svetové dejiny / Jaroslav Charvát
40. Ženy české renesance / Josef Janáček
41. Přehled dějin Československa I/2 / Jaroslav Purš , Miroslav Kropilák
42. Dejiny filozofie II / František Sirovič
43. Humanizmus a renesancia / Pavol Valachovič prel.
44. Dejiny filozofie / Vladimír Leško
45. Filosofie sklonku antiky a křesťanského středověku / Egon Bondy
46. Dejiny filozofie / Vladimír Leško
47. Dějiny československé / Josef Pekař
48. Dejiny filozofického myslenia na Slovensku / Ján Bodnár a kol.
49. Kniha o dvoranovi / Baldesar Castiglione , Eduard Castiglione prel.
50. Dejiny dialektiky v 14.-18. storočí / M. Řehák prel., Dejin zahl.
51. Romeo a Júlia / Mikuláš Pažítka prel., Rome zahl.
52. Humanizmus a renesancia / Humanizmu zahl.
53. Dějiny estetiky / Katharine Everett Gilbertová
54. Problém človeka / Karel Mácha
55. Talianske renesančné novely / Mikuláš Pažítka prel., Taliansk zahl.
56. Zmaturuj z literatúry / Jana Mirgová prel., Jana Pavúková prel., Zmaturu zahl.
57. Spoznávame umenie / Rosie Dickinsová , Mari Griffithová , Milada Pauleová prel.
58. Renesancia / Paul Johnson , Alica Lajdová prel., Nina Jassingerová prel.
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ