Deskriptor rovnice
Počet nájdených titulov : 21
1. Úvod do studia matematiky / Karel Hruša , Zbyňek Dlouhý , Jiří Rohlíček
2. Prehľad matematiky / Vladimír Burjan
3. Príručka matematiky pre fyzikov / Erwin Madelung , Vladimír Ilkovič prel.
4. Zbierka riešených úloh z algebry / Zbierk zahl.
5. Zbierka úloh z vyššej matematiky / Jozef Eliáš , Ján Horváth , Juraj Kajan
6. Desať kapitol z numerických, grafických a iných metód / Ondrej Strečko
7. Matematika pre ekonómov / Ján Štalmašek
8. Algebra a teoretická aritmetika / Algebr zahl.
9. Základy náuky o riešení rovníc / Štefan Schwarz
10. Od pravouhlých súradníc k vektorom / Ján Gatial , Milan Hejný
11. Rovnice a nerovnosti / Juraj Bosák
12. Sbírka úloh z algebry / Karel Kindl
13. Programovaná matematika. Úprava rovníc / Gerhard Schroter , Charlote Schroterová , Ján Kukuča prel.
14. Riešené úlohy z modernej matematiky 2 / Karol Križalkovič , Anton Cuninka , Ondrej Šedivý
15. Príručka elementárnej matematiky a fyziky / Jozef Eliáš
16. Matematika pre gymnáziá / Jaroslav Šedivý , Šimon Pindroch prel.
17. Od násobilky po integrál / Egmont Colerus , Ladislav Nagy prel.
18. Matematika pre fyzikov / Andrej Grega , Daniel Kluvanec , Emil Rajčan
19. Dielenská matematika / Adolf Vacek , Michal Zoldy prel.
20. Matematika sdělovací techniky / Čeněk Kohlmann
21. Prehľad matematiky / Vladimír Burjan , Ľudovít Hrdina , Milan Maxian
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ