Deskriptor Slovenská republika
Počet nájdených titulov : 30
1. Vybrané kapitoly zo štátneho práva pre zdravotníckych a sociálnych pracovníkov / Robert Vlček
2. Armáda Slovenskej republiky 1995 / Armád zahl.
3. Ekonomické a legislatívne nástroje životného prostredia / Jana Jaďuďová , kol
4. Medzinárodné vzťahy / Jaroslav Straka , Jozef Klavec
5. Slovensko 2010 / Slovensk zahl.
6. Slovensko 2009 / Slovensk zahl.
7. Poučenie z moci / Ľuboš Jurík
8. Pokušenie moci / Ľuboš Jurík
Obdobie rokov 1992-1994.
9. Voľby do orgánov samosprávy obcí / Dušan Šveda , Marcela Petrlová , Peter Kriška
10. Referendum v otázkacha a odpovediach / Jozefína Machajová
11. Prezidentské voľby / Prezidentsk zahl.
12. Zákony Slovenskej republiky 2006 / Zákon zahl.
13. Atlas SSR / Atla zahl.
14. Dějiny Slovenska / Dušan Kováč , Emil Charous prel.
15. Historické a štátoprávne korene samostatnosti Slovenskej republiky / Jaroslav Chovanec
16. Pozoruhodnosti Slovenska / Vlasta Pšenková
texty v angličtine a nemčine a mapy
17. Privatizácia v právnych predpisoch / Privatizáci zahl.
18. Farská republika / Dominik Tatarka
19. Štatistický lexikón obcí Slovenskej republiky 2002 / Štatistick zahl.
20. Kapitoly z dejín / Dušan Kováč , Ľubomír Lipták
21. Nová maturita. Geografia / Monika Reiterová
22. Zemepisná čítanka / Ján Hanušin , Ľuboslav Kohan
23. Štátne symboly Slovenskej republiky a ich používanie / Peter Karous , Ladislav Vrteľ
24. Slovensko - dlhá cesta k suverenite / Ctibor Greguš
25. Rodný list. Slovenská republika / Jaromír Slušný , Marián Grígel
26. Cesta k zvrchovanosti Slovenskej republiky / Jaroslav Chovanec
27. Starý národ - mladý štát / Milan Ferko , Richard Marsina , Ladislav Deák
28. Štátoprávne snahy Slovákov v rokoch 1918 - 1989 / Ľubor Cibulka
29. Vytvorenie samostatnej Slovenskej republiky po roku 1989 a činnosť jej ústavných orgánov / Ľubor Cibulka
30. Novelizovaná ústava a ústavné zákony do vrecka / Novelizovan zahl.
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ