Deskriptor osobnosť
Počet nájdených titulov : 155
1. Základy hlbinnej psychológie / Leonhard Schlegel , Jozef Hašto prel.
2. Stres a zdraví / Vinay Joshi , Dagmar Tomková prel.
3. Psychologické a jiné výběrové testy / Susan Hodgson , Marcela Bastiánová prel.
4. Pobozkajte žabu / Brian Tracy , Christina Tracy Stein , Lenka Polková prel.
5. Kapitoly zo sociálnej psychológie / Marta Flešková
6. Základy pedagogiky / Dagmar Kováčiková
7. Stres v práci učiteľa a syndróm vyhorenia / Erich Petlák , Andrea Baranovská
8. Participácia študentov na samospráve stredných a vysokých škôl Slovenska / Ladislav Macháček , Participáci zahl.
9. Človek uprostred konfliktov / Alojz Janík
10. Sociálna patológia / Anna Pavlovičová
F O T O K O P I A
11. Základy andragogiky / Zdeněk Palán
12. Manažérske kompetencie v miestnej a v regionálnej samospráve / Miroslav Tuma
13. Kapitoly zo sociálnej psychológie / Jitka Oravcová
14. Svět tvých iluzí / Vladimír Savčenko , Zdeňka Nešporová prel.
15. Zvyšovanie efektívnosti vyučovania / Ivan Turek
16. Prehľad všeobecnej psychológie / Jozef Daniel
17. Stárnutí: osobnost a sexualita / Ivo Pondělíček
18. Základy psychológie / Marián Košč
19. Základy psychológie / Marián Košč
20. Umenie a životné prostredie / L.K. Šepetis , Vladimír Čerevka prel.
21. Strategie řízení třídy / James S. Cangelosi , Milan Koldinský prel.
22. Psychológia a zdravý vývin osobnosti / Ondrej Kondáš , Ján Vonkomer
23. Psychológia telesnej výchovy a športu / Ivan Macák , Václav Hošek
24. Výchovné pôsobenie v športovej príprave / Výchovn zahl.
25. Šport a my / Ivan Macák
26. Metódy sociálnopsychologickej praxe / Teodor Kollárik , Eva Sollárová
27. Základy psychológie / Július Boroš
28. Umenie lyriky / František Miko
29. Filozofia krásna / L.N. Stolovič
30. Úvod do psychológie / Július Boroš
31. Prehľad psychológie / Eva Gajdošová
32. Tajomná reč tela / Tonino Lasconi , Zuzana Černá prel.
33. Slovo do týždňa 3 / Anton Hlinka
34. Trénink tvořivosti / Werner Kirst
35. Fanatismus / Gunter Hole , Simona Hoskovcová prel.
36. Dětský vzdor / James Dobson , Dana Šimonová prel.
37. Psychologické testy pro kluky a děvčata / Jonni Kincherová , Jana Kozlíková prel.
38. Emanuelova kniha / Ivo Pospíšil prel., Pat Rodegastová zost., Judith Stantonová zost.
39. Osoba a etika / Hans Rotter , Pavel Váňa prel.
40. O životnej múdrosti / Arthur Schopenhauer , Bohumil Schaefer prel.
41. Hľadať si tvár / Antonio Maria Baggio , Mikuláš Hučko prel.
42. Filozofia slobody / Michael Novak , Lucia Faltinová prel., Juraj Kohutiar prel.
43. Psychologické otázky delikvence / Anna Koudelková
44. Úspech / Alan Loy McGinnis , Dušan Kupka prel.
45. Moc nášho podvedomia / Joseph Murphy , Monika Sýkorová prel.
46. Toxikomanie a osobnost / Jean Bergeret , Vlasta Misařová prel.
47. Empatia / Béla Buda , Klára Košková prel.
48. Sedm kroků k vnitřní síle / Tae-Yun-Ki , Martin Konvička prel.
49. S radosťou k úspechu / N.B. Enkelmann
50. Sociálna psychológia / Teodor Kollárik
51. Duše moderního člověka / Carl Gustav Jung , Karel Plocek prel.
52. Poznaj svoju osobnosť / Adela Bunčáková prel., Ľubica Hábavá prel., Pozna zahl.
53. Tajemství mužů, která by každá žena měla znát / Barbara De Angelis , Hana Březáková prel.
54. Dobrodružství sebeobjevování / Stanislav Grof , Lenka Volavková prel.
55. Odpovědi na otázky / Abd-Ru-Shi
56. Dejiny spásy / Dejin zahl.
57. Hodnota je v nás / E. Czeizel , Nora Jedličková prel.
58. Ja-Ty-My / Jerzy Mellibruda , Anna Varsiková prel.
59. Rozhovory so psychológom / Ján Bubelíni
60. Za rodinné šťastie / František Chorvát
61. Formula osobnosti / Vladimír Levi , Elena Linzbothová-Krupová prel.
62. Sociálno-psychický výskum národnostných vzťahov / Jozef Výrost
63. Človek je len človek / Anton Uherík
64. Estetická výchova a všestranný rozvoj osobnosti / Vladimír Jůva
65. Vysokoškolská psychologie / M. I. Ďjačenko
66. Hypnóza / Stanislav Kratochvíl
67. Aj učiť sa treba učiť / František Kassay
68. Psychológia pre mladých / Július Boroš
69. Populárne besedy o psychológii / Artur Vladimirovič Petrovskij , Oľga Čelková prel.
70. Formula osobnosti / Vladimír Levi , Elena Linzbothová prel.
71. Vnímanie človeka človekom / Alexej Alexandrovič Bodalev , Ilona Horová prel.
72. Kolektív a osobnosť / Mária Bratská prel., Eugénia Jurigová prel., Konstantin Konstantinovič Platonov a kol.
73. Psychoanalýza a umelecká tvorba / L. T. Levčuková , Viera Šabíková prel.
74. Náčrt teórie temperamentu / V. S. Merlin , Jolana Štefanovičová prel.
75. Základy psychológie / Július Boroš
76. Kľúč na výber manželského partnera / Miroslav Plzák , Blažena Moravčíková prel.
77. Mozaika môjho ja / Lívia Mohásová , Nora Jedličková prel.
78. Muž a jeho svět / Marta Brtníková
79. Človek je tvor zložitý / Gennadij Vorobjov , Hana Lerchová prel.
80. Úvahy o osobnosti / Juraj Ciger
81. Emócie v nás / Anatolij S. Nikiforov , Oľga Sadloňová prel.
82. Používatelia odborných informácií a informatické služby / Ján G. Žatkuliak
83. Mýty otraseného sebavedomia / Éva Ancselová , Magdaléna Pechová prel.
84. Všeobecná psychológia / Tomáš Pardel
85. Psychológia v práci vedúceho / Ivan Perlaki
86. Ako správne hovoriť / Jiří Toman , Blažena Moravčíková prel.
87. Osobnost a emocionální problémy / Jiří Rigel
88. Psychológia mládeže stredných odborných učilíšť / Ľudovít Januška
89. Rodina a osobnosť / Maria Ziemska , Anna Lerchová prel.
90. Psychológia tvorivosti / A. N. Luk , Viera Šabíková prel.
91. Osobnosť človeka pri práci / Anton Jurovský
92. Metodologické problémy sociálnej psychológie / Ján Bubelíni prel., Metodologick zahl.
93. Psychický potenciál osobnosti / V.V. Pošatajev , Štefan Weiskopf prel.
94. Utváranie JA / I. S. Kon , Ľudovít Turčan prel.
95. Psychológia osobnosti / A. G. Kovalev , Margita Jedináková prel., Ladislav Požár prel.
96. Človek medzi ľuďmi / J. Ľ. Kolominskij , Oľga Gažová prel.
97. Psychologická výchovná starostlivosť a rozvoj osobnosti socialistického človeka / Ján Hvozdík
98. Rozvoj osobností učňov / Ľudovít Januška
99. Bibliografia psychologickej literatúry na Slovensku 1949-1973 / Lýdia Okruhlicová zost.
100. Motivácia ľudskej činnosti a správania / Tomáš Pardel
nasledujúca strana
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ