Deskriptor romantizmus
Počet nájdených titulov : 39
1. Mladosť vedy / Andrej Vladimirovič Anikin , Herta Tkadlečková prel.
2. Antológia slovenskej literatúry v období klasicizmu a romantizmu / Hana Urbancová , Edmund Hleba
3. Zažiaril meteor / Dušan Stopiak ilustr., Zažiari zahl.
4. Literatúra pre 1. ročník stredných škôl / Jozef Minárik , Juraj Koutun , Melánia Jančinová
5. Literatúra pre 2. ročník stredných škôl / Pavol Petrus , Anna Gažiová , Miloš Tomčík
6. Encyklopedie umění nové doby / Encyklopedi zahl.
7. Dejiny umenia / Michail V. Alpatov , Peter Hrivnák prel.
8. Dějiny umění v Československu / Jakub Pavel
9. Divadlo od počiatku po naše dni / Léon Moussinac , Ján Boor prel.
10. Pán Tadeáš / Adam Mickiewicz , Rudolf Skukálek prel., Vladimír Tesař ilustr.
11. Tak rástla Bratislava / Andrej Szonyi
12. Bolesť svetla / Giacomo Leopardi , Gustáv Hupka prel.
13. Vražda na ulici Morgue / Edgar Allan Poe , Jana Kantorová-Báliková prel., Michal Breznický prel., Ján Vilikovský prel.
14. Čierny trpaslík / Walter Scott , Ružena Krajíčková prel., Blahoslav Hečko prel.
15. Reštavrácia. Púť lásky / Ján Kalinčiak
16. Rebel slovenskej literatúry / Jonáš Záborský
17. Óda na západný vietor / George Gordon Byron , Percy Bysshe Shelley , Ivan Mojík prel., Ján Buzássy prel., Zuzana Hegedüsová prel.
18. Historický žáner v slovenskej próze / René Bílik
19. Antológia k dejinám slovenskej literatúry / Antológi zahl.
20. Literatúra druhej polovice devatnásteho storočia / Literatúr zahl.
21. Dejiny slovenskej literatúry / Dejin zahl.
22. Poetika literárnych žánrov / Jozef Hvišč
23. Zborník statí / Stanislav Šmatlák zost.
24. Výber z diela / Štefan Krčméry
25. Obrana poézie / Ivan Kupec
26. Dejiny literatúry slovenskej / Štefan Krčméry
27. Poslední svatci romantizmu / Miroslav Pius
28. Prostor Máchovho díla / Prosto zahl.
29. Vzťahy slovenskej a českej literatúry 19. a 20. storočia / Karol Rosenbaum
30. Literárne eseje a portréty / Sainte-Beuv
31. Kontext slovenskej poézie / Dušan Slobodník
32. Cesty k poézii / Dušan Slobodník
33. Dielo 4 / Jozef Škultéty
34. Dve storočia slovenskej lyriky / Stanislav Šmatlák
35. Teória literatúry / L.I. Timofejev , Mária Čížová prel.
36. Vzťahy a súvislosti slovenskej a ruskej literatúry / Dionýz Ďurišin
37. Poézia Jána Bottu / Cyril Kraus
38. Chopin / Jean Rousselot , Ladislav Lapšanský prel.
39. Zmaturuj z literatúry / Jana Mirgová prel., Jana Pavúková prel., Zmaturu zahl.
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ