Deskriptor mestá slovenské
Počet nájdených titulov : 68
1. 40 rokov miestneho hospodárstva v Stredoslovenskom kraji / Jaroslav Ďaďo
2. Atlas slovenských miest / Atla zahl.
3. História jednej myšlienky / Božena Malovcová
4. 600 rokov Handlovej / Imrich Frivaldský zost.
5. Handlová od praveku po súčasnosť / Ivan Mrva zost., Igor Reiff zost.
6. Lučenec / Lučene zahl.
7. Spišská Nová Ves / Jozef Kuruc
8. Košice ako na dlani / Mária Koránová zost., Košic zahl.
9. Erby našich miest / Josef Novák , Ján Švec
10. Elektrické sítě v městech a sídlištích / Bohumír Pavlovský
11. Zlatníctvo na Slovensku / Eva Toranová
12. Trnava / Trnav zahl.
13. Gotická plastika na Slovensku / Jaromír Homolka
14. Mestské pamiatkové rezervácie na Slovensku / Alexander Frický
15. Urbanistická tvorba obytného prostredia / Tibor Zalčík
16. Formovanie a dotváranie urbánneho celku / Jozef Brath
17. Kamenná krása našich miest / Ladislav Šášky
18. Nový urbanizmus / Rudolf Šteis
19. Pamiatky na Slovensku / Pamiatk zahl.
20. Neskorogotická architektúra na Slovensku a stavitelia východného okruhu / Karol Kahoun
21. Banská Bystrica a okolie / Milan Gajdoš , Kamil Linhart
22. Zlatníctvo na Slovensku / Eva Toranová
23. Mestské múzeum v Bratislave 120 rokov / Štefan Borovský zost.
24. Kremnica / Ladislav Rozman
25. Dejiny Žiaru nad Hronom / Peter Ratkoš zost.
26. Žilina / Miro Gregor
27. Žilina / Miro Gregor
28. Žiar nad Hronom a okolie / Viliam Rudnický
29. Nitra slovom a obrazom / Jozef Lajoš
30. Svit / Marcel Galanský
31. Veľký Krtíš a okolie / Ladislav Paule
32. Trenčín a okolie / Ján Hajduch
33. Trenčín a okolie / Milan Šišmiš
34. Svidník a okolie / Ivan Mindoš
35. Senica / Dušan Žák zost.
36. Sučany / Pavol Beláčik
37. Sliač / Milan Gajdoš
38. Piešťany svetoznáme kúpele / Piešťan zahl.
39. Nitra / Štefan Valent
40. Nitra a okolie / Marta Vozárová zost.
41. Nitra / Jozef Lajoš
42. Nitra / Juraj Fojtík zost., Nitr zahl.
43. Levoča / Ľudmila Hromadová
44. Brezno sedemstoročné / Brezn zahl.
45. Nová Baňa a okolie / Alexander Zrebený
46. Dejiny Novej Bane / Alexander Zrebený
47. Banská Štiavnica / Ester Plicková
48. Banská Štiavnica / Ester Plicková
49. Banská Bystrica / Miroslav Sura
50. Banská Bystrica / Milan Gajdoš
51. Dudince a okolie / Dušan Slivka
52. Hlohovec / Darina Lehotská zost., Hlohove zahl.
53. Krupina a okolie / Karol Benický
54. Košice / Ladislav Rozman
55. Banská Štiavnica / Vincent Grega zost., Jozef Vozár zost., Bansk zahl.
56. Výročná správa mesta Handlová 2008 / Výročn zahl.
57. Zvolen / Viera Vaníková zost.
58. Slovenská Ľupča / Hieronym Oravský
59. Marína Ormisová spomína / Ján V. Ormis
60. Erby a vlajky miest v SR / P. Kartous
61. Naše mestá / Štefan Pisoň
62. Región-Horná Nitra / Milan Ďuroch
63. Handlová / Vladislav Horváth zost., Peter Gašpar zost.
64. Handlová / Handlov zahl.
65. Handlová / Handlov zahl.
Kniha obsahuje alternatívny preklad textu v angličtine a v nemčine.
66. ...ja, banícka Handlová... / Martin Prášek , Jozef Tonhauser , Martin Prášek fotogr.
67. Hnali sa veky nad hradbami / Anton Marec , Peter Uchnár ilustr.
68. Hybe včera a dnes / Ondrej Mrlian zost.
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ