Deskriptor práca
Počet nájdených titulov : 98
1. Příručka pro dobrovolníky / Příručk zahl.
2. Návod na obsluhu šéfa / Renáta Názlerová
3. Nezamestnanosť a jej vplyv na spôsob života / Denisa Selická
4. Spirituálne potreby pacientov v paliatívnej starostlivosti / Imrich Andrási
5. Nezamestnanosť ako sociálny fenomén v spoločnosti / Eva Vondráková , Denisa Selická
6. Podnikové hospodárstvo / Helena Majdúchová , kol
7. Politika zamestnanosti budúcnosť pre Slovensko 2014 / Michal Páleník
8. Služby zamestnanosti a vybrané aspekty sociálnej práce s nezamestnanými / Ladislav Vaska
9. Rizikové správanie detí v detských domovoch / Elena Gažiková
10. Súmrak európskej civilizácie / Pavel Fendek
11. Ergonómia / Martin Lorko
12. Feminizmus do vrecka / Bell Hooks , Jana Juráňová prel.
13. Katalóg osobných ochranných prostriedkov / Kataló zahl.
14. Katalóg osobných ochranných pracovných prostriedkov / Kataló zahl.
15. Zákonník práce
16. Vlastní dílna / Jaroslav Pechlát
17. Jak žít s neurózou / Stanislav Kratochvíl
18. Sociální práce na ulici / Zdena Bednářová , Lubomír Pelech
19. Nezamestnanosť v psychologických súvislostiach / Milica Schraggeová
20. Myslete velkoryse / David J. Schwartz , Blanka Pscheidtová prel.
21. Pracujeme se dřevem / Václav Hájek
22. Nábytek - údržba, opravy a úpravy / Stanislav David , František Kadleček
23. Práce se dřevem / Jan Vinter , Karel Havránek
24. Co a jak se dřevem / Jan Vinter
25. Keď je dobrá klobása.... / Ján Michálek zozb., Miroslav Cipár ilustr., Ján Michálek zost.
26. Estetika všedného dňa / Vladimír Brožík
27. Umenie a spoločnosť / Atanas Natev , Zuzana Koláriková prel.
28. Základy výtvarnej výroby / Pavol Michalides
29. Slovenské sklo / Slovensk zahl.
30. Ľudové maľby na skle / Irena Pišútová
31. Syndrom vyhoření v práci a osobním životě / Angelika Kallwass , Petr Babka prel.
32. Práca vedúceho / František Lipták
33. Ekonomika vnitřního obchodu / Jaroslav Malý
34. Ekonomika vnútorného obchodu / Ladislav Rendoš
35. Esencia práce / Thomas Diener , Andrej Jeleník prel.
36. Život ve světle / Shakti Gawain , Ján Janás prel.
37. Pracovně-právní minimum / Vladimír Kubinec
38. Prepracovanosť / Pierrette Sartinová , Štefan Weiskopf prel.
39. Rozhovory so psychológom / Ján Bubelíni
40. Zákonník práce / Zákonní zahl.
41. Človek, práca, ekonomika / Vladimír Vrtiak
42. Človek a jeho istoty / Člove zahl.
43. Antropologický princíp vo filozofii / N. G. Černyševskij , Raisa Kopsová prel.
44. Psychológia v organizácii a riadení / Vincent Kovačič
45. Slová a veci / Michel Foucault , Miroslav Marcelli prel., Mária Marcelliová prel.
46. Človek a jeho sebarealizácia / Vasko Kusin
47. Výnosná bieda / Klaus Můller , Jozef Linkeš prel.
48. Štrnásťroční v spoločnosti / Ján Bubelíni
49. Slovník pracovného práva / František Bernard a kol.
50. Muž a jeho svět / Marta Brtníková
51. Psychológia v riadení pracovných kolektívov a organizácií / Teodor Kollárik
52. Psychológia v práci vedúceho / Ivan Perlaki
53. Osobnosť človeka pri práci / Anton Jurovský
54. Psychický potenciál osobnosti / V.V. Pošatajev , Štefan Weiskopf prel.
55. Psychologické aspekty práce žien v priemysle / Ivan Pikala
56. Dialógy na križovatkách / Dušan Fabián , Ivan Rapoš
57. Sociológia práce / Ján Pichňa
58. Psychológia v personálnych činnostiach / Milan Gálik
59. Motivace lidského chování / Miloslav Homola
60. Psychologické aspekty pracovného prostredia / Psychologick zahl.
61. Sociálna psychológia práce / Ivan Šípoš
62. Mládež, práca a voľný čas / Jozef Čihák prel., Ladislav Macháček prel., Mláde zahl.
63. Duševný svet žiaka / V. A. Suchomlinskij , Ladislav Požár prel.
64. Pracovní prostředí / Vladimír Veber
65. Hluk na pracoviskách a jeho odstraňovanie / Š. Kubík , Ľ. Blažeková
66. Naozaj sen? DVD / Rudolf Nagy
67. Vykladanie z kariet / Susann Redlinová , František Baranec prel.
68. Řízení lidských zdrojů / Michael Armstrong
69. Kam sa podeli moje peniaze / Robert T. Kiyosaki , Sharon L. Lechterová , Tibor Wohl prel.
70. Cashflow kvadrant / Robert T. Kiyosaki , Sharon L. Lechterová , Tibor Wohl prel.
71. 50 rokov boja a práce KSČ na hornej Nitre / Florián Hodál
72. Únava / Jean Scherrer , Miloš Máček prel.
73. Manažerka a stres / Ivana Šnýdrová
74. Občan do vrecka / Obča zahl.
75. Slovenské ľudové príslovia / Slovensk zahl.
76. Zlomené pastelky / Robert Alan Black , Vladimíra Čavojová prel.
77. Milujem to, čo je / Katie Byron , Stephen Mitchell , Ivan Valkovič prel.
78. A dosť! / Rita Pohleová , Pavel Kvasnička prel.
79. To nejlepší z Austrálie / Stanislava Nopová
80. Základy sociální práce / Oldřich Matoušek
81. Základy psychológie / Július Boroš
82. Ako žiť zdravo a bez stresu / Lorna Lee Malcolmová , Katarína Bukovenová prel.
83. Ako si nájsť dobrý džob doma i v zahraničí / Richard N. Bolles , Jozef Galata prel.
84. Úspešná motivácia / Robert Heller , Katarína Brziaková prel.
85. Úvod do sveta práce / Úvo zahl.
86. Svet práce / Valéria Jánošová , Ladislav Križan , Ružena Šütteöová
87. Svet práce / Anna Krišková
88. Svet práce / Zdenka Olšanská
89. Svet práce / Martin Hargaš
90. Svet práce / Marta Hargašová
91. Svet práce / Marta Hargašová
92. Svet práce / Juraj Mojžiš
93. Svet práce / Mária Šamierová
94. Svet práce / Sve zahl.
95. Svet práce / Blahoslava Lenárová , Dagmar Hubačová , Monika Rajová
96. Svet práce / Vladimír Kopernický , Mária Šamierová
97. Svet práce / František Priesol , Klára Tunegová
98. Svet práce / Mária Šamierová
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ