Deskriptor látky
Počet nájdených titulov : 19
1. Stanovení rozmezí výbušnosti hořlavých plynových směsí / František Otásek , Miroslav Bajer
2. Ochrana zvířat, surovin, potravin a krmiv před účinky bojových otravných látek / Jozef Hrušovský , Jiří Beneš
3. Doba jedová / Anna Strunecká , Jiří Patočka
4. Škodlivé organické látky v průmyslových odpadních vodách / Jakov Michajlovič Gruško , Miroslav Kotek prel.
5. Kuchárska kniha / Ľudmila Dullová-Horecká , Libor Vozár
6. Vedenie domácnosti a výchova v rodine / Jiřina Chybová
7. Základy priemyselnej chémie / Karel Andrlík , Štefan Orsáry prel.
8. Povrchové bezplamenné hoření / M.B. Ravič , M. Havelka prel., P. Zacharov prel.
9. Kvalifikační příručka lakýrníka a natěrače / Stanislav Bouška , Václav Novotný
10. Náterové látky v praxi / Mária Branišová
11. Vady nátěrových hmot a tiskových barev / Robert Santholzer
12. Příručka nátěrové techniky / Příručk zahl.
13. Nátery od A do Z / Zdeněk Štrumhaus , Viktor Horejš
14. Jak s barvami a laky / Viktor Horejš
15. Skúšky stavebných látok a dielcov / Martin Schnábl
16. Polyméry vo výtvarnej praxi / Miroslav Schätz
17. Termosety / František Nuhlíček , Zoltán Osaďan
18. Kremeľská zbrojnica / V. S. Gončarenko , V. I. Narožnaja
19. Čo by som mal vedieť o svete okolo nás / Č zahl.
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ