Deskriptor starovek
Počet nájdených titulov : 107
1. Objavné cesty staroveku / Michal Habaj
2. Egypťanky / Jocelyne Godard , Dagmar Slavíkovská prel.
3. Egypťanky / Jocelyne Godard , Dagmar Slavíkovská prel.
4. Dejepis / Janka Hečková , Veronika Slneková , Ľudovít Marci
5. Lékař léčí, příroda uzdravuje / Jiří Noha , Jiří Winter-Neprakta ilustr.
6. Sokrates / Josef Toman , Daniel Šulc prel.
7. Dejiny písané Rímom / Vojtech Zamarovský , Otakar Pok ilustr.
8. Babylon / Margita Figuli
9. Dejiny rímskeho vojska / Peter Conolly , Juraj Roháč prel., Peter Conolly ilustr.
10. Keby som bol Egypťan / Jacqueline Morleyová , Vladimír Varsik prel., Katarína Varsiková prel., John James ilustr.
11. Destská ilustrovaná encyklopédia / Ema Draškabová prel.
12. Literatúra pre 1. ročník stredných škôl / Jozef Minárik , Juraj Koutun , Melánia Jančinová
13. Staroveké báje a povesti / Rudolf Mertlík , Jana Rovenská prel.
14. Dejiny umenia / Karol Thiry
15. Dějiny užitého umění / Henry de Morant , Zdeněk Váňa prel.
16. Umění pravěku a starověku / Uměn zahl.
17. Antické umenie / Donald Strong , Marian Fridrichovský prel.
18. Nálezy keltských, antických a byzantských mincí na Slovensku / Vojtech Ondrouch
19. Portrét na starovekých minciach / Elena Minarovičová
20. Stručné dejiny sveta pre mladých čitateľov / Ernst H. Gombrich , Vladimír Varsik prel.
21. Divadlo od počiatku po naše dni / Léon Moussinac , Ján Boor prel.
22. Odvěké kouzlo sportu / Věra Olivová
23. Dejiny telesnej kultúry / Dejin zahl.
24. Malé dějiny lingvistiky / Jiří Černý
25. Námorné bitky / Edmund Kosiarz , Jaroslav Coplák prel.
26. Vedecké a literárne poznanie / Dušan Slobodník
27. Alexander Veľký alebo premena sveta / Peter Bamm , Vincent Šabík prel.
28. Iulius Caesar / Sergej Utčenko , Peter Birčák prel.
29. Cisár chudobných / Antonín Trýb
30. Marcus Aurelius / Alexander Giese , Šarlota Barániková prel.
31. Nero / Aleksander Krawczuk , Josef Vlášek prel.
32. Já básník Naso / Miroslav Slach
33. Egypt znovu objavený / Jean Vercoutter
34. Inkovia / Carmen Bernandová , Viera Bachledová prel.
35. Zrodenie Grécka / Pierre Leveque , Marián Minárik prel.
36. Dějiny starověkého východu / V.I. Avdijev , Karel Cigna prel., František Kalousek prel.
37. Sokrates / Josef Toman
38. Dějiny diplomacie / Xenia Birulová prel., Jiřina Kopoldová prel., Milena Puklová prel., Dějin zahl.
39. Politické dějiny světa v datech 1 / Politick zahl.
40. Světové dějiny v datech I. / Světov zahl.
41. Za siedmimi divmi sveta / Vojtech Zamarovský , Zdeněk Burian ilustr.
42. Dejiny ženy / Stanislav Kostka Neumann , ko prel.
43. Objavovanie Európy / Jerzy Strzelczyk , Hana Lerchová prel.
44. Rukopisy Mŕtveho mora / I.D. Amusin , Jaroslav Čelko prel.
45. Pyramídy / Kazimier Michalowski , Jozef Gazdík prel., Andrzej Dziewanowski fotogr.
46. Dějiny starověku / Dějin zahl.
47. Antická kultúra / Antick zahl.
48. Antické Černomoří / Jan Bouzek , Radislav Hošek
49. Bozi,bráhmani,lidé / Boz zahl.
50. Keltové / J.A. Mauduit , Liana Veselá prel.
51. Germáni mezi Thorsbergem a Ravennou / Friedrich Schlette , Lubomír Košnar prel.
52. Etruskové / Werner Keller , Radislav Hošek prel.
53. Záhadní Etruskové / J. Burian , Bohumila Mouchová
54. Tiene rímskeho impéria / Kostas Varnalis , František Štuřík prel.
55. Dejiny Ríma.Vojna s Jugurtom.Catilinovo sprisahanie / Velleius Paterculus , Gaius Crispus Sallustius , Viera Bunčáková prel., Jana Bartosiewiczová prel.
56. Dejiny písané Rímom / Vojtech Zamarovský , Otakar Pok ilustr.
57. Dějiny psané Římem / Vojtech Zamarovský
58. Úpadok a zánik Rímskej ríše / Edward Gibbon , Viktor Krupa prel.
59. Od skonu božského Augusta / Publius Cornelius Tacitus , Ján Žigo prel.
60. Tak žil starý Řím / Gyorgy Urogdi , Ladislav Hradský prel.
61. Život a literatúra v antickom Ríme / Ján Janovjak , Július Špaňár
62. Antický Rím / Anna Škorupová prel., Antick zahl.
63. Objavenie Tróje / Vojtech Zamarovský
64. Nový boj o Troju / Eberhard Zangger , Andrej Rády prel.
65. Jaro Řecka / Hanna Malewska , Jaroslav Janouch prel.
66. Zlaté Mykény / Antonín Bartoněk
67. Světem starých Řeků / Antonín Bartoněk
68. Trójska vojna / Aleksander Krawczuk , Štefan Drug prel.
69. Grécke dejiny / Xenofo , Július Špaňár prel.
70. Dejiny peloponézskej vojny / Tukydide , Peter Kuklica prel.
71. Klasické Atény / Klasick zahl.
72. Rieka bohov II / Wilbur Smith , Hviezdoslav Herman prel.
73. Rieka bohov I / Wilbur Smith
74. Bratislava západné suburbium / Belo Polla
75. Odkryté dejiny / Pavel Dvořák
76. Súmrak bohov Babylonu / Andrés Sorel , Vladimír Oleríny prel.
77. Malé církevní dějiny / August Franzen , Bedřich Smékal prel.
78. Lid bílé klisny / Mary Mackie , Eva Opálová prel.
79. Ako sa žilo v staroveku / Pavel Augusta
80. Návrat do staroveku / Vojtech Zamarovský
81. Staré civilizácie / Pavol Valachovič prel.
82. Úsvit civilizácií / Pavol Valachovič prel.
83. Egypťanka Nikotris.Hviezdne okamihy / Ján Lenčo
84. Dejiny estetiky I / Wladyslaw Tatarkiewicz , Jozef Marušiak prel.
85. Vyslancov zločin / Stephan Zorjan , Anton Markuš prel.
86. Slovník starovekých a stredovekých autorov prameňov a knižných skriptorov so slovenskými vzťahmi / Jozef Kuzmík
87. Loď argonautov / Anna Seghers , Mária Horváthová prel.
88. Prometeove stopy / Joachim Herrmann , Hana Lerchová prel.
89. Predkovia / Jožo Martinka
90. Ostrov posvätných býkov / Hanna Klose-Gregerová , Štefan Kýška prel.
91. Kapitoly z výtvarných dejín knihy / Leo Kohút
92. Babylon / Margita Figuli
93. Starověké báje a pověsti / Rudolf Mertlík
94. Babylon / Margita Figuli
95. Babylon / Margita Figuli
96. Babylon / Margita Figuli
97. Babylon / Margita Figuli
98. Náboženstvo a ateizmus v staroveku / A. P. Každan , Štefan Švagrovský prel.
99. Sto filozofov / Peter J. King , Ladislav Sabela prel., Richard Cedzo prel.
100. Očakávaná / Kathleen McGowanová , Alojz Keníž prel.
Trilógia: 2.Kniha lásky 3. Princ básnik
nasledujúca strana
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ