Deskriptor hliník
Počet nájdených titulov : 17
1. Elektrotechnológia / František Desort , Ivan Ševcov prel.
2. Zváranie a rezanie hliníka / Ján Novotný , Ján Holásek , Michal Matejec
3. Doba jedová / Anna Strunecká , Jiří Patočka
4. Doba jedová / Anna Strunecká , Jiří Patočka
5. Strojírenská technologie / Otakar Bothe
6. Laboratórne cvičenia / Zdeněk Brotánek , Jiří Škubal , Jiří Bartoš , Alojz Martišík prel.
7. Strojírenská technologie / Miroslav Hluchý , kol
8. Atlas použití kovů ve strojírenství, elektrotechnice a v chemickém průmyslu / Atla zahl.
9. Nauka o materiálu / František Píšek
10. Prehľad technických materiálov / Ján Korecký , Michal Knap prel.
11. Abeceda techniky / Kálmán Sztrókay , Ján Štefánik prel.
12. Chemické jedy v průmyslu / N. V. Lazarev , F. Andronik prel., R. Hoschl prel., Adolf Felix prel.
13. Ochrana a využívanie prírodných zdrojov / Eva Chmielewská
14. Rozprávanie o kovoch / Sergej Josifovič Veneckij , Július Zeke prel.
15. Hliník a jeho použití v elektrotechnice / Václav Větrovec , Bohumil Pařez
16. Trinásť zlatých kameňov / Vladimír Ferko
17. Dejiny hutníctva na Slovensku / Juraj Schmiedl , Juraj Weigner , Štefan Link prel., Timothy Martin prel.
V angličtine
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ