Deskriptor pocity duševné
Počet nájdených titulov : 13
1. Projekt šťastia / Gretchen Rubinová , Eva Bubnášová prel.
2. Tajemství setrvání v lásce / John Powell , Zdeněk Bígl prel.
3. Modlitba za Owena Meanyho / John Irving , Katarína Karovičová prel.
4. Život ve světle / Shakti Gawain , Ján Janás prel.
5. Všeobecná psychológia / Tomáš Pardel
6. Základy všeobecnej psychológie / Tomáš Pardel
7. Základy všeobecnej psychológie / Tomáš Pardel
8. Psychológia / Kornilo
9. Zásady a cesty rozvoja psychológie / Sergej Leonidovič Rubinštejn , kol prel.
10. Psychológia v obrazoch a príkladoch / Oskár Blaškovič
11. Psychológia a pedagogika / Ján Šútovec
12. Ako nepadnúť na nos / Matthias Pohm , Martin Štulrajter prel.
13. Nechaj ma, chcem sa učiť sám / Sabine Alexová , Klaus W. Vopel , Mária Čierna prel.
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ