Deskriptor prenos informácií
Počet nájdených titulov : 4
1. Rádioelektronika / Ladislav Marvánek , Jiří Vackář , Ferdinand Suchoň prel.
2. Fyzikálne princípy a technika prenosu diskrétnych informácií / L. I. Filippov , V. Doval prel.
3. Příručka automatizační a výpočetní techniky / Ján Švec
4. Měření a regulace / Břetislav Hudec
[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ