Deskriptor rodina
Počet nájdených titulov : 151
1. Delikvencia detí a mladistvých / Michal Faltin
2. Návrat pedagogiky do detských domovov / Antonín Kozoň
POZOR!Publikáciu nemáme vo fonde, môžeme informovať čitateľov, že je možnosť nájsť ju a študovať na internete
3. Náhľad na tradičnú rómsku kultúru v procese socializácie / Antonín Kozoň
POZOR! Publikáciu nemáme vo fonde, môzeme informovať čitateľov, že je možnosť nájsť ju a študovať na internete
4. Sociálno-právna pomoc rodinám v súčasnej spoločnosti / Eva Vondráková , Denisa Selická
5. Patopsychológia detí so psychosociálnym narušením pre pedagógov / Tatiana Dubayová
6. Päť jazykov lásky / Gary Chapman , Eva Baloghová prel.
7. Základy pedagogiky / Dagmar Kováčiková
8. Žité zkušenosti rodin dětí s těžkým kombinovaným postižením / Žit zahl.
9. Demografia / Miroslav Abrahám
10. Mama má čas / Rachel Macy Staffordová , Mária Kočanová prel.
11. Nemnožme sa! / Rastislav Škoda zost.
12. Šlabikár šťastia / Pavel "Hirax" Baričák
13. Služby zamestnanosti a vybrané aspekty sociálnej práce s nezamestnanými / Ladislav Vaska
14. Cesta k lepšiemu životu / Cest zahl.
15. Krízová sociálna intervencia / Stanislav Matulay , Eva Matulayová
16. Vytváranie integrovaných tried / Ellen R. Danielsová , Kay Staffordová , kol prel.
17. Prežite rozchod s úsmevom / Susan J. Elliotová , Marína Terenová prel.
18. Každý má šancu / Každ zahl.
19. Objav svoju hodnotu / Julián Melgosa , Advent-Orio prel.
20. Koncepcia štátnej politiky vo vzťahu k deťom a mládeži do roku 2007 / Koncepci zahl.
21. Otrasná matka / Marína Terenová prel., Otrasn zahl.
22. Keby som bol Egypťan / Jacqueline Morleyová , Vladimír Varsik prel., Katarína Varsiková prel., John James ilustr.
23. Psychologie rodiny / Irena Sobotková
24. Školská psychológia / Eva Gajdošová , Gabriela Herényiová , Marta Valihorová
25. Základy pedagogiky / Dagmar Kováčiková
26. Meine Kinder und mein Chef / Eva Dörpinghaus
27. Domácí násilí / Drahomír Ševčík , Nadežda Špatenková
28. Drogová závislost a rodina / Marina Barnardová , Jiří Bareš prel.
29. Týrané dieťa / Mária Vlčková
30. Vedenie domácnosti a výchova v rodine / Jiřina Chybová
31. Na prahu dospelosti / Jiřina Strmeňová
32. Moderná žena / Jarmila Motajová
33. Venujem ženám / Augustín Bárdoš
34. Encyklopedie moderní ženy / Encyklopedi zahl.
35. Prestali ste byť manželmi, ale zostávate rodičmi / Zdeněk Matějček , Zdeněk Dytrych
36. Prevencia rozvodovosti mladých manželstiev / Ján Gabura
37. Úloha otca v rodine / Ivan Štúr
38. Sila rodiny / Ľudovít Entner
39. Kniha pre páry / Julián Melgosa , Annette D. Melgosa
40. Semja glazami rebenka / G. T. Chomentauskas
41. Zákon o rodine a súvisiace predpisy / Jaromír Svoboda zost., Jozef Kabát zost.
42. Ženy v dejinách ľudstva / Josef Polišenský , Hana Šufliarska prel.
43. Právny poradca v rodine / Jaroslav Bičovský , Kveta Vrzgulová prel., Jaroslava Bičovská ilustr.
44. Prehnane milujúce matky / Osvaldo Poli , Jaroslav Cepko prel.
45. Sociologie zdraví, nemoci a rodiny / Sylva Bártlová , Stanislav Matulay
46. Jak přežít pubertu svých dětí / Tamara Cenková
47. Učíme sa k manželstvu / Jozef Pakan , Ivan Handzo
48. Syndrom vyhoření v práci a osobním životě / Angelika Kallwass , Petr Babka prel.
49. Týrané dieťa / Katarína Fuchsová
50. Kde sme? / Kd zahl.
51. Je ešte nejaká rodina taká bláznivá ako tá moja? / Kathryn Lambová , Richard Mečíř prel.
52. Buď pokojná, mama / Claudia Mühlan , Stanislav Muntág prel., Ján Muntág prel.
53. Sociální práce v praxi / Oldřich Matoušek , Jana Koláčková , Pavla Kodymová
54. Dejiny ženy / Stanislav Kostka Neumann , Ladislav Slabey prel.
55. Dejiny ženy / Stanislav Kostka Neumann , František Višváder prel.
56. Dejiny ženy / Stanislav Kostka Neumann , ko prel.
57. Život starých Egypťanů / Evžen Strouhal
58. Společnost a kultura starověké Mezopotámie / Josef Klíma
59. Sociálna pedagogika ako životná pomoc / Zlatica Bakošová
60. Rómovia, Cigáni, kočovníci / Jean-Pierre Liégeois , Jaroslava Glutová prel.
61. Rodina a právo / Milan Holub
62. Kapitoly systematické sociologie / Jiří Reichel
63. Emanuelova kniha / Ivo Pospíšil prel., Pat Rodegastová zost., Judith Stantonová zost.
64. Buď O.K., otec! / Eberhard Mühlan , Agáta Klimeková prel.
65. Nerob si starosti, mama! / Claudia Mühlan
66. Odhodlaj sa zvíťaziť / Jack Canfield
67. Základy rodinnej a sexuálnej výchovy / Jitka Prevendárová
68. Základy rodinnej a sexuálnej výchovy / Jitka Prevendárová
69. Najdrahšej mládeži / Ján Pavol II , Mária Bezáková prel.
70. Základy sociológie / Ján Sopóci
71. Toxikomanie a osobnost / Jean Bergeret , Vlasta Misařová prel.
72. Pomoc! / Jean Illsley Clarke , Daniela Blažeková-Kráľová prel.
73. Adolescencia / Elizabeth Fenwick
74. Muži se nechávají milovat / Wilfried Wieck , Zbyněk Vybíral prel.
75. Rodinné právo / Milana Hrušáková
76. Vytvárať šťastný a rodinný život / Vytvára zahl.
77. Rímske právo / Karol Rebro
78. Jan Amos Komenský / František Vyskočil
79. Za rodinné šťastie / František Chorvát
80. Láska na Slovensku / Vladimír Ferko
81. Lidé, alkohol, drogy / Václav Šedivý
82. Človek a jeho istoty / Člove zahl.
83. Kočka přes cestu / Alexandra Antošová
84. Besedy se snoubenci / Vladimír Barták
85. Estetická výchova a všestranný rozvoj osobnosti / Vladimír Jůva
86. Vyznat se v dětech / Zdeněk Helus
87. Rodina, spoločnosť, výchova / Janka Hamarová
88. Mám manžela, čo s ním / Oľga Drobná
89. Byť dobrým otcom - povinnosť, či túžba / František Chorvát
90. Československé rodinné právo / Zdeněk Češka a kol.
91. Výchova v rodine / Janka Hamarová
92. Základy rodinného života / Základ zahl.
93. Moderní láska a sexualita, manželství a rodina / Marta Brtníková
94. Manželské praktikum / Jindřich Cibulec
95. Kolektív a osobnosť / Mária Bratská prel., Eugénia Jurigová prel., Konstantin Konstantinovič Platonov a kol.
96. Psychohygiena sexuálního soužití / Kazimierz Imielinski , Helena Stachová prel.
97. Rodinná socializácia a poruchy osobnosti / Bagdy Emöke , Alžbeta Filipová prel.
98. Muž a jeho svět / Marta Brtníková
99. Deti očami sudcu / František Pávek
100. Naozaj na zdravie? / Ivan Handzo
nasledujúca strana
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ