Deskriptor rodina
Počet nájdených titulov : 148
1. Sociálno-právna pomoc rodinám v súčasnej spoločnosti / Eva Vondráková , Denisa Selická
2. Patopsychológia detí so psychosociálnym narušením pre pedagógov / Tatiana Dubayová
3. Päť jazykov lásky / Gary Chapman , Eva Baloghová prel.
4. Základy pedagogiky / Dagmar Kováčiková
5. Žité zkušenosti rodin dětí s těžkým kombinovaným postižením / Žit zahl.
6. Demografia / Miroslav Abrahám
7. Mama má čas / Rachel Macy Staffordová , Mária Kočanová prel.
8. Nemnožme sa! / Rastislav Škoda zost.
9. Šlabikár šťastia / Pavel "Hirax" Baričák
10. Služby zamestnanosti a vybrané aspekty sociálnej práce s nezamestnanými / Ladislav Vaska
11. Cesta k lepšiemu životu / Cest zahl.
12. Krízová sociálna intervencia / Stanislav Matulay , Eva Matulayová
13. Vytváranie integrovaných tried / Ellen R. Danielsová , Kay Staffordová , kol prel.
14. Prežite rozchod s úsmevom / Susan J. Elliotová , Marína Terenová prel.
15. Každý má šancu / Každ zahl.
16. Objav svoju hodnotu / Julián Melgosa , Advent-Orio prel.
17. Koncepcia štátnej politiky vo vzťahu k deťom a mládeži do roku 2007 / Koncepci zahl.
18. Otrasná matka / Marína Terenová prel., Otrasn zahl.
19. Keby som bol Egypťan / Jacqueline Morleyová , Vladimír Varsik prel., Katarína Varsiková prel., John James ilustr.
20. Psychologie rodiny / Irena Sobotková
21. Školská psychológia / Eva Gajdošová , Gabriela Herényiová , Marta Valihorová
22. Základy pedagogiky / Dagmar Kováčiková
23. Meine Kinder und mein Chef / Eva Dörpinghaus
24. Domácí násilí / Drahomír Ševčík , Nadežda Špatenková
25. Drogová závislost a rodina / Marina Barnardová , Jiří Bareš prel.
26. Týrané dieťa / Mária Vlčková
27. Vedenie domácnosti a výchova v rodine / Jiřina Chybová
28. Na prahu dospelosti / Jiřina Strmeňová
29. Moderná žena / Jarmila Motajová
30. Venujem ženám / Augustín Bárdoš
31. Encyklopedie moderní ženy / Encyklopedi zahl.
32. Prestali ste byť manželmi, ale zostávate rodičmi / Zdeněk Matějček , Zdeněk Dytrych
33. Prevencia rozvodovosti mladých manželstiev / Ján Gabura
34. Úloha otca v rodine / Ivan Štúr
35. Sila rodiny / Ľudovít Entner
36. Kniha pre páry / Julián Melgosa , Annette D. Melgosa
37. Semja glazami rebenka / G. T. Chomentauskas
38. Zákon o rodine a súvisiace predpisy / Jaromír Svoboda zost., Jozef Kabát zost.
39. Ženy v dejinách ľudstva / Josef Polišenský , Hana Šufliarska prel.
40. Právny poradca v rodine / Jaroslav Bičovský , Kveta Vrzgulová prel., Jaroslava Bičovská ilustr.
41. Prehnane milujúce matky / Osvaldo Poli , Jaroslav Cepko prel.
42. Sociologie zdraví, nemoci a rodiny / Sylva Bártlová , Stanislav Matulay
43. Jak přežít pubertu svých dětí / Tamara Cenková
44. Učíme sa k manželstvu / Jozef Pakan , Ivan Handzo
45. Syndrom vyhoření v práci a osobním životě / Angelika Kallwass , Petr Babka prel.
46. Týrané dieťa / Katarína Fuchsová
47. Kde sme? / Kd zahl.
48. Je ešte nejaká rodina taká bláznivá ako tá moja? / Kathryn Lambová , Richard Mečíř prel.
49. Buď pokojná, mama / Claudia Mühlan , Stanislav Muntág prel., Ján Muntág prel.
50. Sociální práce v praxi / Oldřich Matoušek , Jana Koláčková , Pavla Kodymová
51. Dejiny ženy / Stanislav Kostka Neumann , Ladislav Slabey prel.
52. Dejiny ženy / Stanislav Kostka Neumann , František Višváder prel.
53. Dejiny ženy / Stanislav Kostka Neumann , ko prel.
54. Život starých Egypťanů / Evžen Strouhal
55. Společnost a kultura starověké Mezopotámie / Josef Klíma
56. Sociálna pedagogika ako životná pomoc / Zlatica Bakošová
57. Rómovia, Cigáni, kočovníci / Jean-Pierre Liégeois , Jaroslava Glutová prel.
58. Rodina a právo / Milan Holub
59. Kapitoly systematické sociologie / Jiří Reichel
60. Emanuelova kniha / Ivo Pospíšil prel., Pat Rodegastová zost., Judith Stantonová zost.
61. Buď O.K., otec! / Eberhard Mühlan , Agáta Klimeková prel.
62. Nerob si starosti, mama! / Claudia Mühlan
63. Odhodlaj sa zvíťaziť / Jack Canfield
64. Základy rodinnej a sexuálnej výchovy / Jitka Prevendárová
65. Základy rodinnej a sexuálnej výchovy / Jitka Prevendárová
66. Najdrahšej mládeži / Ján Pavol II , Mária Bezáková prel.
67. Základy sociológie / Ján Sopóci
68. Toxikomanie a osobnost / Jean Bergeret , Vlasta Misařová prel.
69. Pomoc! / Jean Illsley Clarke , Daniela Blažeková-Kráľová prel.
70. Adolescencia / Elizabeth Fenwick
71. Muži se nechávají milovat / Wilfried Wieck , Zbyněk Vybíral prel.
72. Rodinné právo / Milana Hrušáková
73. Vytvárať šťastný a rodinný život / Vytvára zahl.
74. Rímske právo / Karol Rebro
75. Jan Amos Komenský / František Vyskočil
76. Za rodinné šťastie / František Chorvát
77. Láska na Slovensku / Vladimír Ferko
78. Lidé, alkohol, drogy / Václav Šedivý
79. Človek a jeho istoty / Člove zahl.
80. Kočka přes cestu / Alexandra Antošová
81. Besedy se snoubenci / Vladimír Barták
82. Estetická výchova a všestranný rozvoj osobnosti / Vladimír Jůva
83. Vyznat se v dětech / Zdeněk Helus
84. Rodina, spoločnosť, výchova / Janka Hamarová
85. Mám manžela, čo s ním / Oľga Drobná
86. Byť dobrým otcom - povinnosť, či túžba / František Chorvát
87. Československé rodinné právo / Zdeněk Češka a kol.
88. Výchova v rodine / Janka Hamarová
89. Základy rodinného života / Základ zahl.
90. Moderní láska a sexualita, manželství a rodina / Marta Brtníková
91. Manželské praktikum / Jindřich Cibulec
92. Kolektív a osobnosť / Mária Bratská prel., Eugénia Jurigová prel., Konstantin Konstantinovič Platonov a kol.
93. Psychohygiena sexuálního soužití / Kazimierz Imielinski , Helena Stachová prel.
94. Rodinná socializácia a poruchy osobnosti / Bagdy Emöke , Alžbeta Filipová prel.
95. Muž a jeho svět / Marta Brtníková
96. Deti očami sudcu / František Pávek
97. Naozaj na zdravie? / Ivan Handzo
98. Výchova pre život v rodine / Helena Rozinajová
99. Hlboko v srdci / Vasilij Alexandrovič Suchomlinskij , Juraj Kohlmann prel.
100. Rodina a osobnosť / Maria Ziemska , Anna Lerchová prel.
nasledujúca strana
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ