Deskriptor povolania
Počet nájdených titulov : 26
1. Moja prvá encyklopédia / Simone Lamblinová , Christian Bessiere ilustr.
2. Esencia práce / Thomas Diener , Andrej Jeleník prel.
3. Čím budem / Štefan Vendel , Daniela Müllerová ilustr.
4. Orientácia žiakov na robotnícke povolania / Gejza Sádecký
5. Štrnásťroční v spoločnosti / Ján Bubelíni
6. Motivácia a záujmy / Ladislav Gorej , Imrich Ilenin , Miron Zelina
7. Mistři zkúmavek / Josef Velek , Vladimír Jiránek ilustr.
8. Dialógy na križovatkách / Dušan Fabián , Ivan Rapoš
9. Kniha o povolaniach / Vilma Juríčková
10. Psychologické poradenstvo v školskom a profesionálnom vývine / Jozef Koščo
11. O osobitnom povolaní / V. I. Forgan
12. Svet práce / Valéria Jánošová , Ladislav Križan , Ružena Šütteöová
13. Svet práce / Ľubomír Paleček , Marián Lukáčka
14. Svet práce / Anna Krišková
15. Svet práce / Zdenka Olšanská
16. Svet práce / Mária Poláková
17. Svet práce / Martin Hargaš
18. Svet práce / Marta Hargašová
19. Svet práce / Marta Hargašová
20. Svet práce / Juraj Mojžiš
21. Svet práce / Mária Šamierová
22. Svet práce / Sve zahl.
23. Svet práce / Blahoslava Lenárová , Dagmar Hubačová , Monika Rajová
24. Svet práce / Vladimír Kopernický , Mária Šamierová
25. Svet práce / František Priesol , Klára Tunegová
26. Svet práce / Mária Šamierová
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ