Deskriptor výskumy
Počet nájdených titulov : 65
1. Sfingy 20. storočia / Rem Petrov , Katarína Slivková prel.
2. Nárys použití učení I. P. Pavlova v klinickém lékařství / Náry zahl.
3. Spomienky na budúcnosť / Erich von Däniken , Jozef Koso prel.
4. Živé lokátory oceánu / Boris Sergejev , Katarína Strelková prel.
5. Čas bohů / Frank P. Jones , Petr Novotný prel.
6. Inženýrská geologie / Quido Záruba , Vojtěch Mencl
7. Záhady časového tunelu / Ernst Meckelburg , Tomáš Kurka prel.
8. Posolstvo večnosti / Erich von Däniken , Zuzana Guldanová prel.
9. Buttlarova správa / Johannes von Buttlar , Zuzana Kramplová prel.
10. Mýlil som sa? / Erich von Däniken , Viera Juríčková prel.
11. Roswellské UFO / Kevin D. Randle
12. Mimozemšťania z Roswellu / Johannes von Buttlar , Zuzana Kramplová prel.
13. Mágové / Alan Carter , Petr Novotný prel.
14. Nejsme sami ve vesmíru / Andreas von Rétyi , Rudolf Řežábek prel.
15. Čarovné oči / Frank P. Jones , Petr Novotný prel.
16. UFO - návraty bohů? / Vladimír Liška
17. Nový raj / Johannes von Buttlar , Dagmar Mehešová prel.
18. Empatia / Béla Buda , Klára Košková prel.
19. Murphyho zákon / Arthur Bloch , Zdeněk Beran prel.
20. Guinnessova kniha letadel / Michael Taylor
21. Adamova planéta / Johannes von Buttlar , Rudolf Tandlmajer prel.
22. Podstata tvorivosti / Steven H. Kim , Hana Conterasová prel.
23. Banské mestá na Slovensku / Richard Marsina zost.
24. Nové základy experimentálnej psychológie / Břetislav Kafka , Pavol Janík prel.
25. Záhada, či skutočnosť? / P. Halden
26. Dobrodružství sebeobjevování / Stanislav Grof , Lenka Volavková prel.
27. Murphyho zákony a iné príčiny, prečo sa veci kazia! / Arthur Bloch
28. Život po životě. Úvahy o životě po životě. Světlo po životě / Raymond A. Moody , Boris Jaroš prel., Irena Jarošová prel.
29. Život po živote / Raymond A. Moody , Štefan Kočiš prel.
30. Zrkadlo verejnej mienky / Ľudovít Šrámek
31. Sociálno-psychický výskum národnostných vzťahov / Jozef Výrost
32. Spoločnosť vo svetle sociológie / Fedor Gál
33. Mimozemské civilizace / Marcel Grün
34. Štyridsať rokov budovania socialistického knihovníctva v ČSSR a jeho rozvoj do roku 2000 / Margita Buociková zost., Zdena Blechová zost.
35. Štúdie z teórie a metodológie informatiky / Ján G. Žatkuliak
36. Základy teórie a metodológie socioekonomickej geografie / Koloman Ivanička
37. Náčrt teórie temperamentu / V. S. Merlin , Jolana Štefanovičová prel.
38. Mentálna retardácia / Karol Matulay
39. Sociológia podniku / Ján Pichňa
40. Bibliografia pamiatkovej literatúry v Slovenskej socialistickej republike za roky 1968-1975 / Vendelín Jankovič zost.
41. Kapitoly zo všeobecnej psychológie.Pozornosť a jej úloha v psychickej regulácii činnosti / Bohumír Chalupa , Martin Pardel prel.
42. Základy vedeckej práce v medicíne / Jiří Bajgar
43. Knižničný zborník 1978 / Margita Buociková zost.
44. Pohľady do psychológie hodnotovej orientácie mládeže / Ján Grác
45. Primárne dáta v sociológii / Alexander Hirner
46. K vybájeným pevninám / Raymond H. Ramsay , Ivan Hrbek prel.
47. Prvý Američan / C.W. Ceram , Vladimír Žabkay prel.
48. Človek a počítač / Michal Stríženec
49. Sociologický výskum / Vladimír Alexandrovič Jadov , Kamila Fircáková prel.
50. Otázky psychológie schopností / V. A. Kruteckij , Július Boroš prel.
51. Rodina, výchova, delikvencia / Vladislav Kačáni
52. Metodológia a procedúry sociologického výskumu / A. G. Zdravomyslov , Raisa Kopsová prel.
53. Vzpomínky na budoucnost / Erich von Däniken , Ludvík Souček prel.
54. Sociologie nebo zdravý rozum? / Jaroslav Kapr
55. Sociológia súčasnej rodiny / František Bánhegyi
56. Medziľudské vzťahy a zoskupovanie mládeže / Juraj Čečetka
57. Život a stres / Hans Selye , Viliam Jonec prel.
58. Písaná reč, jej vývin a poruchy u detí / Tomáš Pardel
59. Dobytí podmořské říše / Hans Hass , Tomislav Petr prel.
60. Experimentálna psychológia / Robert S. Woodworth
61. Slovenská archeológia / Slovensk zahl.
62. Alžbeta Báthoryová a jej obete / Jozef Kočiš
63. Život po životě. Úvahy o životě po životě.Světlo po životě / Raymond A. Moody , Boris Jaroš prel., Irena Jarošová prel.
64. Osmé setkání s tajemstvím / Pavel Toufar
65. Slovensko a Európska únia / Ján Figeľ , Miroslav Adamiš
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ