Deskriptor 801
Počet nájdených titulov : 209
101. Písomný prejav v ruštine / Dominik Mikula
102. 2000 professij speciaľnostej dolžnostej / 200 zahl.
103. Ruský jazyk a literárne čítanie / Ivan Vanca , Rudolf Beták
104. Rusko-slovenský slovník / Rusk zahl.
105. Ogoňki družby / Margarita Dianovská , Viera Labuzová
106. Ruština pre dospelých / Ruštin zahl.
107. Ruština do vrecka / Ruštin zahl.
108. Ruská gramatika / Rusk zahl.
109. Učebnica ruského jazyka pre poslucháčov práv / Vladimír Čebotarev , Magda Brandeburgová
110. Russkij jazyk / Russki zahl.
111. Russkij jazyk / Russki zahl.
112. Obchodní ruština / I. F. Ždanova , M. A. Romanovskaja , A. B. Veličko
113. Rusko-slovenský a slovensko-ruský slovník / Rusk zahl.
114. Fonetika russkovo jazyka / Zdeněk F. Oliverius
115. Grammatika russkovo jazyka / A. C. Matijčenko
116. Ruská skladba v porovnaní so slovenskou / Jan Svetlík
117. Rozprávate po rumunsky? / Rozprávat zahl.
118. Russkij jazyk / Russki zahl.
119. Krátka gramatika ruského jazyka / Gerhard Baláž , Pavel Šima , Štefan Švagrovský
120. Učebnica nemčiny pre samoukov a kurzy / Irena Vaverková
121. Učebnica rumunčiny pre samoukov / Štefan Žolnay
122. Poľsko-slovenský a slovensko-poľský slovník / Poľsk zahl.
123. Francouzština do kapsy s fonetickou výslovností / Jarmila Benešová
124. Nemčina pre pracujúcich / Štěpán Zapletal , Eduard Beneš , Jana Valoušková
125. Nemčina pre 1. ročník jazykových škôl a pre kurzy / Eduard Beneš
126. Polština do vrecka / Polštin zahl.
127. Polština pro samouky / Miloslav Kopecký , Marie Kulošová , Karel Oliva
128. Francuzština pre samoukov / Vilma Forgáchová , Margita Valehrachová-Matulayová
129. Poľsko-slovenský a slovensko-poľský slovník / Mikuláš Stano , Ferdinand Buffa
130. Cvičebnice německého jazyka / Jana Sommerová , František Chmelař
131. Nemecká literárna čítanka / Elemír Terray , Irena Vaverková
132. Moderní učebnice němčiny / Věra Höppnerová , Eva Vitovská
133. Moderní učebnice němčiny / Věra Höppnerová , Eva Vitovská
134. Učebnica nemčiny / Antonín Rykl , Václav Elznic , Ružena Šedivá
135. Lesen üben sprechen / Danuša Lišková , Zdenka Kanisová , Manfred Richter
136. Nemecko-slovenský slovensko-nemecký vreckový slovník / Nemeck zahl.
137. Nemčina / Eduard Beneš , Pavla Niedermaierová , Irena Vaverková
138. Základná gramatika nemčiny / J. Snauwaert , A. Victoor , Angelika Horňáková prel.
139. Nemecko-slovenský a slovensko-nemecký slovník / Irena Vaverková
140. Cvičebnice německého jazyka / Jana Sommerová , František Chmelař
141. Nemčina / Irena Vaverková , Rudolf Kegel , Rudolf Beták
142. Nemčina / Eduard Beneš
143. Nemčina / Eduard Beneš , Pavla Niedermaierová , Irena Vaverková
144. Nemčina / Viktor Štourač
145. Němčina pro jazykové školy 1 / Eduard Beneš
146. Učíme sa po nemecky / Margita Holdošová
147. Nemčina pre každého / Margita Holdošová
148. Príručná gramatika nemčiny / Ernest Marko
149. Nemecko-slovenský a slovensko-nemecký slovník / Eleonóra Kovácsová , Emília Péchyová , Alena Vokounová
150. Úsmevné čítanie v nemčine / Š. Pavlíková , Gabriele Richter , Klaus Dieter Krüger
151. Deutsch im alltag / Dušan Pacúch
152. Moderná učebnica nemčiny / Věra Höppnerová , Eva Budjačová prel.
153. Nemecká konverzácia a čítanie / Milada Kouřimská , Drahomíra Kettnerová
154. Slovensko-nemecký slovník / Slovensk zahl.
155. Latinčina / Július Špaňár , Emanuel Kettner
156. Angličtina pre samoukov / Ludmila Kollmannová
157. Gramatika latinského jazyka / Július Špaňár , Ján Horecký
158. Nemčina pre 3. ročník SVŠ a SOŠ / Štěpán Zapletal , Karel Jungwirth , Jaroslav Haupt
159. Grundgrammatik Deutsch / Jürgen Kars , Ulrich Häussermann
160. Willkommen in der DDR / Willkomme zahl.
161. Nemčina pre poľnohospodárov / Lubomír Drozd , Melichar Václav prel.
162. Metodická príručka k učebnici Nemecký jazyk / Ľudmila Čulenová , Eva Ondrčková , Agnesa Juríková
163. Maďarčina do vrecka / Maďarčin zahl.
164. Česko-maďarský slovník / László Dobossy
165. Maďarčina pre samoukov / Ema Mussoniová , Ladislav Tankó , Andrej Kostolný
166. Česko-maďarský slovník / László Dobossy
167. Maďarsko-slovenský frazeologický slovník / Maďarsk
168. Učebnica maďarčiny pre samoukov / M. Kregárová
169. Maďarsko-český a česko-maďarský slovník / Ladislav Hradský , Josef Blaskovics
170. Latinsko-slovenský a slovensko-latinský slovník / Július Špaňár , Jozef Hrabovský
171. Francúzsko-slovenský slovník / Francúzsk zahl.
172. Účíme sa po francúzsky / Gerta Schlosserová , Viola Kolárová prel.
173. Francúzština pre samoukov / Miroslav Pravda , Marie Pravdová
174. Francúzska konverzácia / Jarmila Hamplová
175. Slovensko-nemecký frazeologický slovník obchodnej korešpondencie / Dušan Závada
176. Latinský jazyk / Jan Kábrt , Pavel Kucharský
177. Latinská gramatika / Július Špaňár , Ján Horecký
178. Angličtina pre samoukov / Miloš Novák prel., Angličtin zahl.
179. Úvod do hovorové čínštiny / Úvo zahl.
180. Konverzačná príručka angličtiny pre pokročilých / Ladislav Kubiš
181. Úvod do hovorové čínštiny / Úvo zahl.
182. Učebnica francúzštiny pre samoukov / Vilma Forgáchová , Margita Valehrachová-Matulayová
183. Ako rozoberať vety / Marta Patáková
184. Francúzske skratky / Josef Bartoš
185. Francúzština / Alena Tionová , Jarmila Hamplová , Pavol Malatin prel.
186. Slovensko-český a česko-slovenský slovník rozdílných výrazů / Jaroslav Nečas , Miloslav Kopecký
187. Česko-slovenský slovník / Gejza Horák editor, Česk zahl.
188. Angličtina / Mária Maříková
189. Stručná mluvnice česká / Bohuslav Havránek , Alois Jedlička
190. Anglicko-slovenský frazeologický slovník / Pavol Kvetko
191. Bulharsko-slovenský slovník / Ľuba Zemková
192. Bulharsko-slovenský a slovensko-bulharský turistický slovník / Milan Odran
193. Bulharčina pre samoukov / Karel Hora
194. Chorvatsko-český česko-chorvatský slovník / Vladimír Uchytil , Tomáš Uchytil
195. Hotely a reštaurácie / Inge Meyerová , Karol Gara , Irena Schilderová
196. Anglicko-slovenský a slovensko-anglický slovník / Anglick zahl.
197. Maďarsko-slovenský a slovensko-maďarský slovník / František Sima
198. Taliansko-slovenský a slovensko-taliansky turistický slovník / Vilma Červenková
199. Rumunsko-slovenský a slovensko-rumunský vreckový slovník / Milota Bagoňová
200. Bibliografia slovenskej jazykovedy 1961-1965 / Ladislav Dvonč
predchádzajúca | nasledujúca strana
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ