Deskriptor romány o počítačoch
Počet nájdených titulov : 4
1. D.R.E.A.M.S / Olivier Aubry , Vladimíra Komorovská prel.
2. Kdo nesází, nevyhraje / Anna Blažíčková , Miloslav Disman ilustr.
3. D.R.E.A.M.S. / Olivier Aubry , Vladimíra Komorovská prel.
4. Počítačoví zlodeji / Michael Coleman , Mária Orlíková prel.
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ