Deskriptor kriminalita
Počet nájdených titulov : 32
1. Delikvencia detí a mladistvých / Michal Faltin
2. Prípad Sabotér / Michal Čierny
3. Hraničná zóna / Michal Čerešník
4. Prípad Corso / Michal Čierny
5. Bezpečnosť v 21. storočí / Štefan Volner
6. Slovensko 2008 / Zora Bútorová , Oľga Gyárfášová , Martin Bútora
7. Desaťročie Slovenskej republiky / Natália Rolková zost.
8. Bezpečnosť je prioritou / Bezpečnos zahl.
9. Veřejnost a duševně nemocný / Alojz Janík
10. Racionální protidrogová politika / Tomáš Zábranský a kol.
11. Vzpoura deprivantů / František Koukolík , Jana Drtilová
12. Aplikovaná sociálna patológia v sociálnej práci / Andrej Mátel , Milan Schavel
13. Sociálna patológia a prevencia sociálno-patologických javov / Ivan Rác
14. Genetika, správanie, zodpovednosť / N. P. Dubinin , I. I. Karpec , V. N. Kudriavcev , Zdena Hlávková prel.
15. Pedagogická psychológia / Tomáš Pardel
16. Delikvencia detí a mladistvých / Michal Faltin
17. Sociologie politiky / Emanuel Pecka
18. Zem, ktorá nemá svoje nebo / Martina Justová
19. Sociálna práca / Anna Tokárová a kol.
20. Evropské odpovědi na globální výzvy 21. století / Erfried Adam , Kristina Larischová , Libor Rouček , Štepánka Kudrnáčová prel., Kateřina Prokešová-Sitařová prel.
21. Slovensko na ceste do neznáma / Slovensk zahl.
22. Sociálna prevencia / Milan Schavel , František Čišecký , Michal Oláh
23. Manažérska informatika / Elvíra Dudinská
24. Paragrafy a podnikateľ / Alexander Práznovský
25. Nová orientácia kriminológie a labeling approach / Peter Ondrejkovič
26. Československá kriminologie / Jiří Nezkusil
27. Problémy s kriminalitou mládeže / Ladislav Schubert
28. Forezná psychológia / Anton Heretik
29. Mravnost, pornografie a mravnostní kriminalita / Jan Chmelík
30. Kriminologické aspekty zločinu / Yvetta Turayová
31. Zaistenie osôb v trestnom konaní / Jaroslav Ivor
32. Ako dnes fungujú veci / Ak zahl.
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ