Deskriptor SNP
Počet nájdených titulov : 139
1. Sláva šľachetným / Sláv zahl.
2. Husák v odboji a SNP 1938-1944 / Tomáš Černák , Martin Mocko
3. Oslavy v škole / Anna Venzarová zost., Jozef Janek zost., Oslav zahl.
4. Nové slovo 1944 / Nov zahl.
5. Pravda 1944 / Pravd zahl.
6. Pod zástavami bratstva / Jevgenij Markov
7. O povstaní / Viliam Plevza
8. Revolučnou cestou / František Mišeje
9. Povstalecká história / Viliam Plevza
10. Hrdina Sovietskeho zväzu Ján Nálepka / D. Berlinskij
11. Revolučný odkaz Slovenského národného povstania / Viliam Plevza
12. SNP / I. G. Čiernopotocký
13. Umenie bojujúce / Ľudo Petránsky zost.
14. SNP a Turiec / Ján Keveš
15. Meridián / Ján Solovič
16. Pieseň o Slovenskom národnom povstaní / Ivan Kovačevič zost.
17. Ľud v boji za slobodu / Július Hozák zost., Bohuš Kostický zost., Elo Sloboda zost.
18. Veľký odkaz / Ján Princ
19. Odkaz SNP / Štefan Pažur zost., Mária Chmelárová zost., Dušan Halaj zost.
20. Pamätné miesta Slovenského národného povstania vo Vysokých Tatrách / Jaroslav Votruba , Ladislav Beňo
21. Dukla 25 / Jozef Rodák zost., Ivan Mindoš zost.
22. Návraty k živému prameňu / Návrat zahl.
23. Slovenské národné povstanie vo filme / Slovensk zahl.
24. Športovci v Slovenskom národnom povstaní / Jaromír Perútka
25. Neporaziteľní / Neporaziteľn zahl.
26. Český antifašismus a odboj / Česk zahl.
27. Slovenská poézia protifašistického odboja 1938-1945 / Zdenko Kasáč
28. Povstalecká próza / Ivan Kusý
29. Tu žije národ / Vladimír Mináč
30. Pamať literatúry / Karol Rosenbaum
31. Patrím k Vám / Juraj Špitzer
32. Próza socialistického realizmu 1945-1980 / Břetislav Truhlář
33. Juraj Jánošík / Andrej Melicherčík
34. Janko Novák / Hana Ponická
35. Svedectvo o nedožitej mladosti / Marta Masaryková
36. Svedectvo o živote / Marta Masaryková
37. Kapitán Ján Nálepka / Kapitá zahl.
38. Karol Šmidke / Terézia Kováčiková
39. Kto zabil Viliama Žingora? / Pavel Dvořák
40. Milenci z Líščej hory / Václav Pavel Borovička , Ružena Dúbravová prel.
41. Vtedy pod Javorinou / Milan R. Tomašuľa
42. Stránky priateľstva / Ivan Vasilievič Grečucha , Juraj Šebesta prel.
43. Domov na konci bojů /NV / Rudolf Peška
44. Fakty o druhej svetovej vojne / Fakt zahl.
45. Revolučnou cestou / František Mišeje
46. Proti fašizmu za národné oslobodenie / Viliam Plevza editor, Prot zahl.
47. Slovensko 1848-1948 / Bohumír Kostický
48. Slovensko v rokoch 1945-1948 na ceste ku komunistickej totalite / Róbert Letz
49. Slovensko na prelome / J. Jablonický
50. Ján Nálepka / Viliam Šalgovič
51. Zo života a bojov ľudu Uhrovskej doliny / Zo život zahl.
52. Biela kniha III / Ferdinand Ďurčanský
53. Veľké dni slovenskej histórie / Anna Venzarová zost., Jozef Janek zost.
54. Historický zborník kraja IV / Miloš Štilla , Jozef Alberty zost., Miloš Štilla zost., Historick zahl.
55. Dejiny Slovenska V / Miroslav Kropilák zost., Dejin zahl.
56. Štepy pre vnukov / Vladimír Babnič
57. Moje pamäti / Imrich Karvaš
58. História československej súčasnosti / Viliam Plevza
59. Slovensko v českej politike / Jaroslav Šolc
60. Historický zborník kraja V 1970 / Historick zahl.
61. Oslobodzovanie južného a stredého Slovenska vojskami II.ukrajinského frontu / Andrej Golema
62. Slobodný slovenský vysielač Banská Bystrica / Ondrej Laciak
63. Revolučné tradície slovenského ľudu / Vladimír Zuberec
64. Neuveriteľné sprisahanie / František Vnuk
65. Slovenské národné povstanie v ľudovej tvorbe / Dušan Pacúch a kol., ko a kol., Slovensk zahl.
66. Odkážte mojej materi / Milan Varsik
67. Trvalé hodnoty / Viliam Plevza
68. Trvalé hodnoty / Viliam Plevza
69. Dejiny Slovenského národného povstania 1944 4.zvazok / Dějin zahl.
70. Dejiny Slovenského národného povstania 1944 5.zvazok / Dějin zahl.
71. Dejiny Slovenského národného povstania 1944 3.zvazok / Dějin zahl.
72. Dejiny Slovenského národného povstania 1944 2.zvazok / Dějin zahl.
73. Dejiny slovenského národného povstania 1944 1. zväzok / Dějin zahl.
74. 1.Čs.partyzánská brigáda Jana Žišky / Josef Přikryl
75. Veľké dni boja za slobodu / Miroslav Kropilák zost., Veľk zahl.
76. Partizáni v Československu / Jan Gebhart
77. Svedectvo o Slovenskom národnom povstaní / Gustáv Husák
78. Takto bojovala povstalecká armáda / Július Nosko
79. Pamäť ľudu 3 / František Cséfalvay zost., Anna Dašková zost.
80. Pamäť ľudu 2 / Štefan Pažur zost.
81. Pamäť ľudu 1 / Terézia Kováčiková zost., Mária Bakošová zost.
82. Slovenské národné povstanie roku 1944 / Slovensk zahl.
83. Slovenské národné povstanie / Miroslav Kropilák
84. Slovenské národné povstanie / Vilém Prečan zost., Slovensk zahl.
85. Zborník múzea slovenského národného povstania 13 / Štefan Pažur zost., Zborní zahl.
86. Zborník múzea slovenského národného povstania 12 / Štefan Pažur zost., Zborní zahl.
87. Zborník múzea slovenského národného povstania 11 / Štefan Pažur zost., Zborní zahl.
88. Zborník múzea slovenského národného povstania 10 / Štefan Pažur zost., Zborní zahl.
89. Zborník múzea slovenského národného povstania 9 / Štefan Pažur zost., Zborní zahl.
90. Zborník múzea slovenského národného povstania 8 / Štefan Pažur zost., Zborní zahl.
91. Zborník múzea slovenského národného povstania 7 / Štefan Pažur zost., Zborní zahl.
92. Zborník múzea slovenského národného povstania 6 / Štefan Pažur zost., Zborní zahl.
93. Zborník múzea slovenského národného povstania 5 / Štefan Pažur zost., Zborní zahl.
94. Zborník múzea slovenského národného povstania 4 / Mária Chmelárová zost., Zborní zahl.
95. Zborník múzea slovenského národného povstania 3 / Mária Chmelárová zost., Zborní zahl.
96. Zborník múzea slovenského národného povstania 2 / Mária Chmelárová zost., Zborní zahl.
97. Zborník pamätníka - múzea Slovenského národného povstania 1 / Mária Chmelárová zost., Zborní zahl.
98. Revolučný a štátoprávny odkaz Slovenského národného povstania / J. Chovanec
99. Slovenské národné povstanie / Viliam Plevza
100. Múzeum SNP Banská Bystrica / Mária Chmelárová zost., Múzeu zahl.
nasledujúca strana
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ