Deskriptor lexikológia v práve
Počet nájdených titulov : 1
1. Právo a slovenčina v dejinách / Rudolf Kuchar
Pohľad na niekoľkostoročné jazykové formovanie a stvárňovanie právnej terminologickej zložky slovnej zásoby staršej slovenčiny v dynamicko-historickom vývine.
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ