Deskriptor výroba náramkov
Počet nájdených titulov : 2
1. Náramky priatežstva / Beata Boráková prel., Náramk zahl.
2. Najkrajšie náramky priatežstva / Angelika Neebová , Barbara Semanská prel., Barbara Arandová ilustr., Daniela Schneiderová ilustr.
Rôzne techniky výroby náramkov.
[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ