Deskriptor 342
Počet nájdených titulov : 27
1. Ľudské práva / Arnd Pollmann , Georg Lohmann , kol prel.
2. Manažérstvo rizík a krízových situácií vo verejnej správe / Stanislav Filip , Ladislav Šimák
3. Dejiny štátu a práva / Dejin zahl.
4. Ústava Slovenskej republiky / J. Chovanec zost., Peter Mozolík zost.
5. Československé štátne právo / Stanislav Matoušek
6. Testy na právnické fakulty v Slovenskej republike / Peter Turanský
7. Štátne právo ČSSR / Stanislav Matoušek
8. Československý socialistický štát a právo / Milan Čič
9. Dejiny štátu a práva / Dejin zahl.
10. Dejiny štátu a práva v Česko-Slov. do roku 1918 / Karel Malý
11. Základy práva / Helena Barancová
12. Ústava Slovenskej republiky
13. Teória demokracie / Giovanni Sartori , Marianna Oravcová prel., Ľudomír Kovačič prel., Platon Baker prel.
14. Ústava Slovenskej republiky / J. Chovanec zost., Peter Mozolík zost.
15. Československá ústava / Stanislav Zdobinský zost.
16. Vývoj československého socialistického štátu a práva / Vojtech Keselý zost.
17. Právnická príručka / Václav Nesrovnal , Michal Benčík a kol.
18. Právna veda, právo a zákonnosť / Pavol Dojčák
19. Československé správne právo / Michal Gašpar a kol.
20. Dokumenty o československej federácii / R. Trella
21. Ústava predmníchovskej ČSR a ústava ČSSR 1 / Karol Laco
22. Ústava Československé republiky
23. Ústava Slovenskej republiky / Ústav zahl.
24. Cesty k demokracii / Boris Zala
25. Ústava Slovenskej republiky a Listina základných práv a slobôd / Ústav zahl.
26. Úvod do Európskeho dohovoru o ľudských právach / Iain Cameron , Radoslav Procházka prel., Silvia Šujanová prel.
27. Ústava Spojených štátov amerických / Edward J. Cooke , Peter Kresák prel.
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ