Deskriptor 943.76
Počet nájdených titulov : 142
1. Pamäť ľudu 1 / Terézia Kováčiková zost., Mária Bakošová zost.
2. Pamäť ľudu 2 / Štefan Pažur zost.
3. Pamäť ľudu 3 / František Cséfalvay zost., Anna Dašková zost.
4. Vykopaná pravda / Ladislav Ťažký , Laco Zrubec , ko
5. Slovník slovenského národného povstania / J. Jablonický
6. Postavy veľkomoravskej histórie / Matúš Kučera
7. Za Slovenský štát, za novú Európu! / Anton Hruboň
8. Slovenské osudy-slovenský osud / Jozef Markuš
9. Novoveké Slovensko / Matúš Kučera
10. Sláva šľachetným / Sláv zahl.
11. Veľké dni boja za slobodu / Miroslav Kropilák zost., Veľk zahl.
12. Husák v odboji a SNP 1938-1944 / Tomáš Černák , Martin Mocko
13. Historické a štátoprávne korene samostatnosti Slovenskej republiky / Jaroslav Chovanec
14. Vytvorenie samostatnej Slovenskej republiky po roku 1989 a činnosť jej ústavných orgánov / Ľubor Cibulka
15. Starý národ - mladý štát / Milan Ferko , Richard Marsina , Ladislav Deák
16. Zápas o nový svet / Pavol Kanis
17. Krvavý súd / Peter Konya
18. Slovenské dejiny od úsvitu po súčasnosť / Slovensk zahl.
19. Výstavba Slovenska 1945-1960 / Kamil Gross zost., Jozef Skala zost., Tibor Zalčík zost.
20. Na ceste k štátnej samostatnosti / Ján Bobák zost., Na cest zahl.
21. Slovensko na prahu nového veku / Dušan Kováč , Vojtech Kopčan
22. Slovenské dejiny pre každého / Ivan Mrva
23. Ľudia vo Februári / Blanka Királyová zost., Ľudi zahl.
24. Kto nám vládol / Ladislav Švihran
25. Slovensko v mladšej dobe kamennej / Anton Točík
26. Banderovci / Bohuš Chňoupek
27. Dějiny Slovenska / Dušan Kováč , Emil Charous prel.
28. Dejiny Slovenska / Dušan Kováč
Prehľad dejín Slovenska od najstarších čias po súčasnosť.
29. Slobodné kráľovské mestá na Slovensku v rokoch 1680-1780 / Anton Špiesz
30. Z dejín banských miest na Slovensku / Pavel Križko
31. Moje pamäti / Imrich Karvaš
32. Turiec v Slovenskom národnom povstaní / Turie zahl.
33. S ohňom v srdci / S ohňo zahl.
34. Zborník prednášok o protagonistoch slovenského povojnového exilu / Peter Maruniak , Genovéva Grácová
35. Roky prelomu / Viliam Plevza
36. V čakárni dejín / Imrich Kružliak
37. Handlovský štrajk 1940 / Milan Strhan
38. Neuveriteľné sprisahanie / František Vnuk
39. Chvály a obrany slovenského národa / Ján Tibenský
40. Pod zástavami bratstva / Jevgenij Markov
41. O povstaní / Viliam Plevza
42. Turci na Slovensku / Pavol Horváth
43. Revolučný odkaz Slovenského národného povstania / Viliam Plevza
44. Nezlomený kosatec / Martin Kučera
45. Partizánske Tatry / V.A. Kvitinskij , Michal Šepitka prel.
46. Novoveké Slovensko / Matúš Kučera
47. Turci na Slovensku / Ľubomír Križan
48. Stredoveké Slovensko / Matúš Kučera
49. Rodný list. Slovenská republika / Jaromír Slušný , Marián Grígel
50. Slovensko / Štefan Pisoň , Slovensk zahl.
51. SNP a Turiec / Ján Keveš
52. Horná Nitra I / Bohuš Kostický zost.
53. Horná Nitra III / Horn zahl.
54. Horná Nitra II / Bohuš Kostický zost.
55. Horná Nitra IV / Ján Kováč zost.
56. Horná Nitra VI / Ján Kováč
57. Horná Nitra VIII / Horn zahl.
58. Horná Nitra X / Horn zahl.
59. Horná Nitra XII / Horn zahl.
60. Horná Nitra XIII / Marta Remiašová zost.
61. Horná Nitra v boji za slobodu / Július Hozák
62. Horná Nitra XIV / Marta Remiašová
63. Triedne boje na Nitriansku v rokoch 1919-1929 / Filip Holka
64. Horná Nitra VII / Horná Nitr zahl.
65. Západné Slovensko / Ladislav Pál zost.
66. Horná Nitra XI / Horn zahl.
67. Ľudácky separatizmus a hitlerovské Nemecko / Jozef Danáš
68. Dejiny Slovenska V / Miroslav Kropilák zost., Dejin zahl.
69. Dejiny Slovenska VI / Michal Barnovský zost., Dejin zahl.
70. Dejiny Slovenska IV / Pavel Hapák zost., Dejin zahl.
71. Svätý Cyril a Metod / Michal Lacko
72. Pravdivý slovenský príbeh / Marián Tkáč
73. Od povstania k oslobodeniu / Ervín Pauliak
74. Dedičstvo otcov / František Vnuk
75. Z bojových operácií na fronte SNP / Pavel Bosák
76. Slovenské národné povstanie / Vilém Prečan zost., Slovensk zahl.
77. Slovenské národné povstanie / Ladislav Slabey zost., Slovensk zahl.
78. Bol som pri tom / Rudolf Schuster
79. Partizánska brigáda Jánošík / Ernest Bielik
80. Proglas / Progla zahl.
81. Handlová / Handlov zahl.
82. Odkryté dejiny / Pavel Dvořák
83. Slovensko v dobách stredovekých / Matúš Kučera
84. Dejiny Slovenska / Anton Špiesz
85. Dejiny Slovenska / Dušan Čaplovič a kol.
86. Dokumenty slovenskej národnej identity a štátnosti / Dokument zahl.
87. Náš boj o samostatnosť Slovenska / Jozef Kirschbaum
88. Dokumenty slovenskej národnej identity a štátnosti / Dokument zahl.
89. Dukla večne živá 2 / Ivan Mindoš zost., Jozef Rodák zost., Dukl zahl.
90. Kronika o Velké Moravě / Lubomír E. Havlík
91. Slovenské národné povstanie / Miroslav Kropilák
92. Svedectvo o Slovenskom národnom povstaní / Gustáv Husák
93. Dejiny Slovenska a Slovákov / Milan S. Ďurica
94. Dejiny Slovenska I / Ľudovít Holotík red., Ján Tibenský red., Dejin zahl.
95. Dejiny Slovenska II / Ľudovít Holotík red., Július Mésároš red., Dejin zahl.
96. Takto vznikol Slovenský štát / Karol Sidor
97. Turci na Slovensku / Pavel Horváth , Vojtech Kopčan
98. Armáda v Slovenskom národnom povstaní / Václav Štefanský
99. Ilustrované dejiny Slovenska / Anton Špiesz
100. Ilustrované dejiny Slovenska / Anton Špiesz , Anton Špiesz
nasledujúca strana
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ