Deskriptor hnutie národnoobrodenské
Počet nájdených titulov : 9
1. Chvály a obrany slovenského národa / Ján Tibenský
2. Rodokmeň a osudy rodiny Štúrovcov / Pavel Horváth
3. Zobrané spory J. M. Hurbana / Vladimír Mináč
4. Galéria matičných dejateľov / Galéri zahl.
5. Štúrovci / Jozef Bob
6. Skvitne ešte život / Zdenka Sojková
7. Ľudovít Štúr / Ľudoví zahl.
8. Memorandum v slovenskej literatúre / Memorandu zahl.
9. Alexander Rudnay v kontexte slovenského národnoobrodenského hnutia / Mária Vyvíjalová
Biografické spracovanie životnej dráhy Alexandra Rudnaya.
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ