Deskriptor literatúra medzivojnová
Počet nájdených titulov : 15
1. Antológia k dejinám slovenskej literatúry / Antológi zahl.
2. Dejiny slovenskej literatúry / Dejin zahl.
3. Dejiny slovenskej literatúry / Milan Pišút
4. Literatúra v rokoch 1918 - 1945 / Literatúr zahl.
5. Dejiny slovenskej literatúry / Zdenko Kasáč , Albín Bagin
6. Syntéza Andreja Plávku / Ján Gregorec
7. Kontexty populárnej literatúry / Peter Liba
8. Literatúra a revolúcia / Štefan Drug zost.
9. Próza socialistického realizmu / Břetislav Truhlář
10. Metodická príručka na vyučovanie literatúry v 3. roč. gymnázia a SOŠ a SOU / Rudolf Trutz , Juraj Pado
11. Sprievodca dielami slovenskej a svetovej literatúry / Milada Caltíková
12. Pompíliova Madona a iné rozprávky / Ján Hrušovský
13. Múr / Jean Paul Sartre , Ružena Jamrichová prel.
14. Zmaturuj z literatúry / Jana Mirgová prel., Jana Pavúková prel., Zmaturu zahl.
15. Biele miesta v slovenskej literatúre / Biel zahl.
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ