Deskriptor menšiny národnostné
Počet nájdených titulov : 22
1. Dejiny a kultúra karpatských Nemcov / Ondrej Pöss
2. Žijeme spolu / Marián Mišík
3. Vybrané kapitoly k ľudským a občianskym právam / Oľga Bočáková , Alena Tomášiková
4. Slovensko 2008 / Zora Bútorová , Oľga Gyárfášová , Martin Bútora
5. Desaťročie Slovenskej republiky / Natália Rolková zost.
6. Gabčíkovo-Nagymaros / Egil Lejon
7. Multidimenziálny rozmer edukácie a sociálnej práce v rómskych komunitách / Multidimenziáln zahl.
8. Interkulturní psychologie / Jan Průcha
9. Vzdelávanie:spoločný projekt / Jana Stancel Arranz prel., Vzdelávani zahl.
10. Sociální práce v praxi / Oldřich Matoušek , Jana Koláčková , Pavla Kodymová
11. Dozrievanie pre Európu / Ján Figeľ
12. Výchova k toleranci a proti rasismu / Tatjana Šišková
Zborník základných informácií o rasizme, xenofóbii a multikultúrnej spoločnosti.
13. Slovensko 2008 / Slovensko 200 zahl.
14. Obžalovaný prehovorí / Zoltán Fábry , Katarína Králová prel., Elena Piovarcsyová prel.
15. Je ohrozená identita maďarskej menšiny na Slovensku? / Viliam Fábry
16. Rámcový dohovor Rady Eurýpy o ochrane národnostných menšín / Rámcov zahl.
Slovenská a nemecká verzia
17. Základy sociální práce / Oldřich Matoušek
18. Slovensko 2004 / Slovensk zahl.
19. Slovensko na ceste do neznáma / Slovensk zahl.
20. Karpatskí Nemci. Die Karpatendeutschen / Ondrej Pöss , Ondrej Pöss prel.
Dvojjazyčná publikácia slovensko-nemecká.
21. S Romy žít budeme - jde o to jak / Pavel Říčan
22. Národnostné menšiny v Slovenskej republike / Peter Podolák
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ