Deskriptor vývoj demografický
Počet nájdených titulov : 4
1. Desaťročie Slovenskej republiky / Natália Rolková zost.
2. Výchova ke zdraví / Libuše Čeledová , Rostislav Čevela
3. Slovensko na ceste do neznáma / Slovensk zahl.
4. Národnostné menšiny v Slovenskej republike / Peter Podolák
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ