Deskriptor knihy náučné pre deti
Počet nájdených titulov : 163
1. Po stopách Alexandra Veľkého / Marie-Thérése Davidsonová , Anna Smiková prel., Christian Heinrich ilustr.
2. Môj prvý slovník slovensko-anglický / Angela Wilkesová
3. Ľudské telo / Steve Parker , Hana Blaškovičová prel.
4. Das grose Buch der Antworten..... / Helga Hofmannová
5. Encyklopédia pohlavného života / Christiane Verdoux , Marta Činovská prel., Martine Laurentová ilustr.
6. Za siedmimi divmi sveta / Vojtech Zamarovský
7. Sedem divov sveta / Hans Reichardt , Ondrej Ďurina prel.
8. Potulky po Tatrách / Ivan Bohuš
9. Dokážem to / F. A. Elstner , Jozefína Znášiková prel.
10. Moja prvá kniha. Kuchárka / Angela Wilkesová , Zuzana Vilikovská prel.
11. Slnko v konzerve / Jan Pantoflíček
Pre čitateľov od 11 rokov
12. Kde dúhy žijú / V. Dackevič , A. Šufliarska prel.
13. Domáce zvieratá u nás a vo svete / Christine Wolfrum
14. Na obzore loď / Eduard Odehnal , František Škoda ilustr.
15. Chlapi, lode a more / Miroslav Šmíd , Pavol Výraštek prel.
Pre čitatelov od 11 rokov
16. Staré zbrane / Michele Byam , Pavel Habáň prel.
17. Živá voda zadarmo / Jiřina Strmeňová , František Hübel ilustr.
18. Roboty nastupujú / Lothar Hitziger , Miroslav Kállay prel.
Pre čitateľov od 13 rokov
19. Ľudské telo / Steve Parker , Hana Blaškovičová prel.
20. Od hlavy po päty / Olga Bojarová
Pre čitateľov od 11 rokov
21. Odkiaľ som prišiel? / Peter Mayle , Arthur Robins ilustr.
22. Kengury / Christine Causseová , Vladimír Kováč prel.
23. Světem zvířat / Jan Hanzák
24. Kamene / Steve Parker , Aneta Kováčová prel.
25. Moja kniha pokusov. Voda / Neil Ardley , Peter Gomolčák prel.
26. Geometria pre deti / Vladimír Gabrielovič Žitomirskij
27. Stromy / Linda Gamlinová , Hana Blaškovičová prel.
28. Deväťdesiatdeväť všetečných otázok a odpovedí / Ivan Čajda , Fedor Kiš ilustr.
29. Svet okolo nás / Eva Veberová
30. Destská ilustrovaná encyklopédia / Ema Draškabová prel.
31. Mizerná druhá svetová vojna / Dušan Pacúch , Jana Nagyová prel.
32. Výlety po Slovensku s deťmi i bez nich / Eva Obůrková , Viera Večeřová prel., Eva Obůrková ilustr.
33. Huby / Richard Clarke
34. Život s mačkou / Denise Seidlová , Christina Tináková prel.
35. Kôň a jeho reč / Lesley Bayley , Oľga Škodáčková prel.
36. Cicavce / Steve Parker , Jozef Somogyi prel.
37. Premeny papiera / Marion Elliotová , Jana Dallosová prel.
38. Moja prvá knižka o koňoch / Ingrid Anderssonová , Lena Furbergová ilustr.
39. Moja prvá knižka o psoch / Ingrid Anderssonová , František Horák prel., Lena Furbergová ilustr.
40. Plné vrecká peňazí / Alvin Hall , Daniela Marsinová prel.
41. Pes a jeho reč / Gwen Bailey , Alena Krupauerová prel., Blažena Lisá prel.
42. Lovci mamutov / Petr Šída , ko , F. Zaťko prel., I. Smetanová prel.
43. Hmyz na dosah ruky / Judy Nayer , Grace Goldberg ilustr.
44. Hry na prázdniny / Jela Mlčochová prel., Hr zahl.
45. Mysli si číslo / Johnny Ball , Veronika Budjačová prel.
46. Piráti / Oľga Hlaváčová prel., Pirát zahl.
47. Poďte s nami do prírody / Minna Laceyová , Elena Guričanová prel., Stephen Cartwright ilustr.
48. Zachráň svoju planétu / Jana Brožíková prel., Zachrá zahl.
49. Moja tajná kúzelnícka kniha / Gert P. Smetanig , Silvia Smidová prel., Alena Schulzová ilustr.
50. Potulky slovenskou prírodou / Ivan Kňaze
51. Chémia a my / Miroslav Prokša
52. Gorily, opice, ľudoopy / Ian Redmond , Róbert Kadaši prel.
53. Školská encyklopédia chémie / Jane Wertheim , Chris Oxlade , John Waterhouse , Vladimír Adamčík prel., Mikuláš Lisý prel.
54. Diktáty a pravopisné cvičenia / Terézia Lampartová
55. Čo budem dnes maľovať a kresliť / Fiona Wattová , Anna Milbourne , Rosie Dickens , Martin Lukáč prel., Non Figg ilustr.
56. Mať tak o koliesko viac! / Ivan Popovič , Ivan Popovič ilustr.
57. Svetové dedičstvo / Helena Galanová prel., Svetov zahl.
58. Svetové dedičstvo / Katarína Chlapíková prel., Svetov zahl.
59. Mytológia / Mytológi zahl.
60. Encyklopédia starovekého Grécka / Martino Manghi , Milada Passerini prel.
61. Všeobecné vedomosti / Lousia Somervillová , Dušan Starek prel.
62. Ľudia a miesta / Lisa Telfordová , Denisa Valachová prel.
63. Škatuľka s kvízom / Škatuľk zahl.
64. Anglický obrázkový slovník / Dorota Balšínková prel., Dorota Szoblík ilustr., Anglick zahl.
65. Rytieri v plnej zbroji / Rachel Firthová , Oľga Hlaváčová prel.
66. Nápady pre šikovné ruky / Ray Gibson , Mária Piskurová prel., Amanda Barlow ilustr.
67. Od pravekých lovcov k barbarom / Luis-René Nougier , Miroslava Luptáková prel.
68. Veselé zvieratká z papiera / Beata Boráková prel., Vesel zahl.
69. Kvety a kytice z krepového papiera / Jozef Páleník prel., Kvet zahl.
70. Náramky priateľstva / Beata Boráková prel., Náramk zahl.
71. Môj pes a ja / Horst Kawich-Hegewald , Miloš Chlouba prel., Renate Holznerová ilustr.
72. Čo sa to so mnou deje? / Susan Meredith , Zita Vaňovičová prel., Nancy Leschnikoff ilustr.
73. Neobyčajné miesta na zemi / Ewa Barska , Marek Glogowski , Ľudovít Kiss prel.
74. Piráti Karibiku / Pirát zahl.
75. For me / Fo zahl.
76. Rozprávkar a Rozprávnica / Peter Glocko , Barbora Glocková ilustr.
77. Rastliny / Rastlin zahl.
78. S nohami na stole / Gerit Kopietzová , Jörg Sommer , Anna Lackovičová prel.
79. Majstri scény / Andrej Maťašík
80. Slovensko. Dejiny v kocke / Ivan Mrva , Miroslav Regitko ilustr., Jozef Cesnak ilustr.
81. Majstri architektúry / Majstr zahl.
82. Atlas druhej svetovej vojny / David Jordan , Andrew Wiest , Michael Borovička prel., Alojz Keníž prel.
83. Detské hry / Eva Melichárková prel., Detsk zahl.
84. Vianočné tvorivé nápady / Fiona Wattová , Dominika Petričková prel.
85. Ponorky / Neil Mallard , Jaroslav Coplák prel.
86. Severoamerickí Indiáni / David Murdoch , Milan Thurzo prel.
87. Ekologie / Terry Jennings , Adriana Cibulková prel.
88. Archeologie / Paul Devereux , Adriana Cibulková prel.
89. 100 najväčších objaviteľov / Michael Pollard , Anna Lysá prel.
90. Detská ilustrovaná encyklopédia / Peter Draškaba prel., Ema Draškabová prel., Vladimír Krupa prel., Detsk zahl.
91. More / Zuzana Teiselová prel., Mor zahl., Valérie Le Duová texty
92. Oxfordská školská encyklopédia / Radoslav Pavlík prel., Silvia Dzúriková prel., Oxfordsk zahl.
93. Ľudské telo / Steve Parker , Silvia Dzúriková prel.
94. Super trička / Chris Rankin , Lenka Faltejsková prel.
95. Potraviny / Martyn Bramwell , Alexander Fehér prel., Linda Petrášová prel.
96. Živočíchy / Roger Few , Vladimír Kováč prel.
97. Arktída a Antarktída / Barbara Taylorová , Juraj Činčura prel.
98. Planety. 3D / Miloslav Zejda
99. Veľká kniha nápadov a hier pre deti / Susan Adamsová , Angela Wilkesová , Katarína Šmidtová prel.
100. Zázraky v prírode / Eva Birčáková prel., Zázrak zahl.
nasledujúca strana
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ