Deskriptor príručky pre študentov
Počet nájdených titulov : 21
1. Príručka k prijímacím skúškam z matematiky na STU v Bratislave / Príručk zahl.
2. Nová maturita. Geografia / Monika Reiterová
3. Počítač a Windows v škole / Peter Chabada , Erik Klein
4. Word v škole / Erik Klein
5. Úvod do sveta práce / Úvo zahl.
6. Svet práce / Valéria Jánošová , Ladislav Križan , Ružena Šütteöová
7. Svet práce / Ľubomír Paleček , Marián Lukáčka
8. Svet práce / Anna Krišková
9. Svet práce / Zdenka Olšanská
10. Svet práce / Mária Poláková
11. Svet práce / Martin Hargaš
12. Svet práce / Marta Hargašová
13. Svet práce / Marta Hargašová
14. Svet práce / Juraj Mojžiš
15. Svet práce / Mária Šamierová
16. Svet práce / Sve zahl.
17. Svet práce / Blahoslava Lenárová , Dagmar Hubačová , Monika Rajová
18. Svet práce / Vladimír Kopernický , Mária Šamierová
19. Svet práce / František Priesol , Klára Tunegová
20. Svet práce / Mária Šamierová
21. Sprievodca štúdiom ekonómie alebo Ako sa stať šampiónom v trhu / Marián Gazdík a kol.
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ