Deskriptor listy apoštolské
Počet nájdených titulov : 5
1. Apoštol Pavol v službe evanjelia / Jozef Heriban
2. Posolstvo Sv.Otca mladým na celom svete pri príležitosti XIII.svetov. dňa mládeže 1998.Ján Pavol II.na Kube / Ján Pavol I
3. List pápeža Jána Pavla II. umelcom(4.apríla 1999) / Ján Pavol I , Vlastimil Dufka prel.
4. Evangelii nuntiandi-apoštolské povzbudenie / Pavol VI
5. Christifideles laici / Ján Pavol I
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ