Deskriptor príručky jazykové
Počet nájdených titulov : 28
1. Pravidlá slovenského pravopisu
2. Príručka slovenského pravopisu pre školy / Ján Oravec
3. Hudba, spev, reč / Ján Stanislav
4. Skloňovanie podstatných mien / Ladislav Navrátil
5. Všestranný jazykový rozbor / Valéria Betáková , Anna Rýzková
6. Ruština pre baníkov / A. Ivančová , I. Smarža
7. Písomný prejav v ruštine / Dominik Mikula
8. Ruský jazyk a literárne čítanie / Ivan Vanca , Rudolf Beták
9. 2000 professij speciaľnostej dolžnostej / 200 zahl.
10. Ogoňki družby / Margarita Dianovská , Viera Labuzová
11. Deutsch im alltag / Dušan Pacúch
12. Esperanto v 14 úlohách / E. V. Tvarožek
13. Willkommen in der DDR / Willkomme zahl.
14. Konverzačná príručka angličtiny pre pokročilých / Ladislav Kubiš
15. Zaujímavosti z reálií NDR / Danuša Lišková , Manfred Richter
16. Kľúč do sveta - chorvátčina / Petra Austová , Karmela Kopčic
17. Holandčina na cesty / Iveta Božoňová zost.
18. ESOL Teacher's Manual for Skill Book 2 / Janette D. Macero
19. ESOL Teacher's Manual for Skill Book 1 / Janette D. Macero
20. Practice Book for Writers / Michael Hennessy
Určené pre pokročilých.
21. Angličtina do vrecka / Artúr Sandany , Zdenek Vácha prel.
22. Kľúč do sveta-španielčina / Ladislav Trup
23. Kľúč do sveta-francúzština / Ladislav Trup
24. Angličtina / Angličtin zahl.
25. Vyvážať po anglicky / Vyváža zahl.
26. Kľúč do sveta - taliančina / Ladislav Trup , Manuela Mascali
27. Kľúč do sveta - portugalčina / Viliam Sinka , Claudete Morens Ghiraldelo
28. Angličtina / Barbara Silvanová
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ