Edícia Ekonómia
Počet nájdených titulov : 66
1. Riešenie príkladov z matematiky pre školy ekonomického a technického smeru / Ján Kováčik a kol.
2. Matematika / František Peller , Ľudovít Pinda , Jozef Fecenko
3. Odložené dane / Richard Farkaš
4. Deriváty cenných papierov / Ľudovít Pinda
5. Makroekonómia / Magdaléna Přívarová
6. Makroekonómia / Veronika Piovarčiová
7. Makroekonómia / Judita Táncošová
8. Makroekonómia / Kajetana Hontyová
9. Makroekonómia / Vladimír Gonda
10. Kvantitatívna mikroekonómia / Michal Fendek
11. Makroekonómia / Ján Lisý
12. Účtovníctvo / Božena Soukupová , Anna Šlosárová , Anna Baštincová
13. Jednoduché účtovníctvo / Amália Spitzová
14. Ekonómia vzdelávania a tvorba ľudských zdrojov / Anetta Čaplánová
15. Účtovníctvo a platobná schopnosť poisťovní / Anna Majtánová
16. Teórie spotreby a úspor investícií a vládnych výdavkov / Daria Rozborilová
17. Jednoduché účtovníctvo pre podnikateľov a dane v praxi / Vladimír Pastierik
18. Makroekonómia / Marta Martincová
19. Finančné inžinierstvo / Karol Vlachynský , Peter Markovič
Príloha - CD-ROM k učebnici.
20. Finančné inžinierstvo / Peter Markovič
21. Poisťovníctvo a účtovníctvo poisťovní / Jitka Meluchová
Publikácia obsahuje 4 prílohy za textom.
22. Finančné investovanie / Vladimír Mlynarovič
23. Manažment / Mikuláš Sedlák
24. Marketing / Jaroslav Kita a kol.
25. Bankovníctvo / Janka Iľanovská
26. Zbierka príkladov z matematiky / Ján Kováčik , Iveta Scholtzová
27. Nákup a predaj na trhu výrobnej sféry / Jaroslav Kita
28. Operačný výskum / Zlatica Ivaničová , Ivan Brezina , Juraj Pekár
Príloha l ks CD-ROM obsahuje riešené a neriešené príklady ku knihe.
29. Podnikové hospodárstvo / Mikuláš Sedlák
30. Personálny manažment / Anna Kachaňáková , Oľga Nachtmannová , Zuzana Joniaková
31. Didaktika / Ivan Turek
32. Pozvanie do znalostnej spoločnosti / Jozef Kelemen , kol
33. Globalistika / Koloman Ivanička
34. Kapitoly o znalostnej spoločnosti / Jozef Kelemen
35. Peniaze, banky, finančné trhy / Stanislav Polouček
36. Organizačná kultúra / Anna Kachaňáková
37. Regionálna ekonomika a rozvoj / Eva Výrostová
38. Poistný trh / Viktória Čejková , Dana Martinovičová , Svatopluk Nečas
39. Ako financovať malé a stredné podniky / Monika Majková-Sobeková
40. Ekonómia pre technikov / Ľudmila Fabová
41. Ekonomický rast a ekonomický cyklus / Ján Lisý , kol
42. Nezamestnanosť ako makroekonomický problém / Marta Martincová
43. Makroekonómia otvorenej ekonomiky / Eva Muchová
44. Teórie spotreby, úspor, investícií a vládnych výdavkov / Daria Rozborilová
45. Inflácia / Judita Táncošová
46. Teória kapitálového trhu / Veronika Piovarčiová
47. Štátny rozpočet, mena a medzinárodné ekonomické vzťahy / Kajetana Hontyová
48. Rovnováha a nerovnováha v ekonomickej teórii / Magdaléna Přívarová
49. Výkonnosť ekonomiky a ekonomický rast / Ján Lisý
50. Ekonómia / Ján Lisý
51. Peniaze a monetárne teórie / Vladimír Gonda
52. Stratégia a strategický manažment ako nástroje, ktoré umožňujú súperenie a spolužitie Dávida s Goliášom / Jozef Papula , Zuzana Papulová
53. Podnikové financie / Elena Fetisovová , kol
a
54. Ekonómia v novej ekonomike / Ján Lisý
CD - testy + brožúra Metodická pomôcka na semináre
55. Analýza účtovnej závierky / Anna Šlosárová , kol
56. Operačná analýza / Ivan Brezina , Zlatica Ivaničová , Juraj Pekár
57. Podnikové financie / Karol Vlachynský , kol
CD - Podnikové financie
58. Účtovníctvo / Katarína Máziková , kol
59. Medzinárodná expanzia firiem / Soňa Ferenčíková , kol
60. Finančné dejiny Európy / Zsolt Horbulák
61. Podnikateľské riziko / Daniela Rybárová , Nora Grisáková
62. Verejná a štátna služba / Jozef Kuril
63. Audítorstvo / Ladislav Kareš
64. Štatistika pre ekonómov / Viera Pacáková
65. Účtovníctvo rozpočtových organizácií, príspevkových organizácií a obcí / Antónia Kovalčíková , Alena Kordošová
66. Účtovníctvo obchodných bánk / Dagmar Boušková
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ