Edícia Horizonty
Počet nájdených titulov : 22
1. Nebo poriadok a chaos / Jean-Pierre Verdet , Anna Lerchová prel.
Kniha načŕta obraz ľudových predstáv o nebi a javoch na ňom prebiehajúcich.
2. Sigmund Freud - tragédia nepochopenia / Pierre Babin , Miroslav Marcelli prel.
3. Harlekýn sklonený nad vodou / Jozef Felix
4. Zábery / Milan Kraus
5. Hry s počítačem / Stanislav Vejmola , Vladimír Renčín ilustr.
6. Písmo, pamäť ľudstva / Georges Jean , Andrej Vrteľ prel., Ladislav Vrteľ prel.
7. Ježiš nečakaný Boh / Gérard Bessiére , Jela Zaťková prel.
8. O literatúre a kultúre / Miroslav Válek
9. Poézia na križovatkách času / Miloš Tomčík
10. Súčasnosť a literatúra / Stanislav Šmatlák
11. Básnik Laco Novomeský / Stanislav Šmatlák
12. Literatúra pre súčasníkov / Vincent Šabík
13. Čítajúci Titus / Vincent Šabík
14. Skice / Ján Števček
15. Dotyky slova / Ján Števček
16. Pamať literatúry / Karol Rosenbaum
17. Priestorom literatúry / Karol Rosenbaum
18. Tvorba Ivana Bukovčana / Zoltán Rampák
19. Človek proti skaze / Alexander Matuška
20. Obrana poézie / Ivan Kupec
21. Nie samým slovom / Viktor Kochol
22. Od robotníckej poézie k DAVu / Štefan Drug
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ