Edícia Zlatý fond slovenskej literatúry
Počet nájdených titulov : 83
1. Dielo / Ľudo Ondrejov
2. Dobrodružstvá Toma Sawyera. Dobrodružstvá Huckleberryho Finna / Mark Twain , Otakar Kořínek prel.
3. Výber / Elena Maróthy Šoltésová
Moje deti, Sedemdesiat rokov života, Korešpodencia, Články
4. Božena Slančíková-Timrava / Božena Slančíková Timrava
5. Božena Slančíková-Timrava / Božena Slančíková Timrava
6. Poézia / Janko Kráľ
7. Ladislav Nádaši Jégé / Ladislav Nádaši Jégé
8. Ladislav Nádaši Jégé / Ladislav Nádaši Jégé
9. Hviezdoslav I / Stanislav Šmatlák zost.
10. Hviezdoslav II / Stanislav Šmatlák zost.
11. Hviezdoslav III / Pavol Országh Hviezdoslav
12. Jozef Gregor Tajovský / Jozef Gregor Tajovský
13. Jozef Gregor Tajovský / Jozef Gregor Tajovský
14. Poézia / Ján Botto
15. Božena Slančíková-Timrava / Božena Slančíková Timrava
16. Božena Slančíková Timrava / Božena Slančíková Timrava
17. Kalinčiak I / Ján Kalinčiak
18. Kalinčiak II / Ján Kalinčiak
19. Poézia / Janko Kráľ
20. Poézia / Andrej Sládkovič
21. Poézia / Janko Jesenský
22. Próza / Janko Jesenský
23. Otcovia a deti. Nešťastnica a iné / Ivan Sergejevič Turgenev , Magda Takáčová prel., Viera Krnová prel., Ján Ferenčík prel.
24. Výber I / Elena Maróthy Šoltésová
25. Výber II / Elena Maróthy Šoltésová
26. Robinson Crusoe / Daniel Defoe , Juraj Vojtek prel.
27. Historické spevy a piesne / Rudo Brtáň
28. Gulliverove cesty / Jonathan Swift , Viktor Krupa prel., Vincent Hložník ilustr.
29. Dielo / Samo Chalupka
30. Dielo I / Rudolf Jašík
31. Dielo II / Rudolf Jašík
32. Novely / František Švantner
33. Život bez konca / František Švantner
34. Život Danteho. Verše. Filocolo / Giovanni Boccaccio , Jozef Felix prel., kol prel.
35. Dielo / Ivan Krasko
36. Výber / Martin Kukučín
37. Výber / Martin Kukučín
38. Dielo / Francois Villon
39. Dielo I / Július Barč-Ivan
40. Rečník. Reči proti Catilinovi. Filipiky a iné / Marcus Tullius Cicero , Daniel Škoviera prel.
41. Výber / Štefan Krčméry
42. Výber / Štefan Krčméry
43. Dielo / Fraňo Kráľ
44. Dielo / Jozef Miloslav Hurban
Olejkár, Korytnické poháriky,Od Silvestra do troch kráľov.....
45. Dielo / Jozef Miloslav Hurban
životopisy,články,denník.....
46. Úradníci. Lesk a bieda kurtizán / Honoré de Balzac , Terézia Gašparíková prel., Miroslava Bártová prel.
47. Dielo I / Laco Novomeský
48. Démon. Ľudia a vášne. Kňažná Ligovská / Michail Jurievič Lermontov
49. Dielo / Ján Hollý , Ľubomír Feldek prel.
50. Dielo / Ján Hollý , Ján Buzássy prel.
51. Pierre a Jean. Nedele parížskeho meštiaka. Márna krása. Slečna Fifi / Guy de Maupassant , Miroslava Bártová prel.
52. Yvette. Mesačný svit. Miss Harriet. Chata v horách a iné / Guy de Maupassant , Miroslava Bártová prel.
53. Dielo / Ľudmila Podjavorinská
54. Starosta casterbridgeský / Thomas Hardy , Tatjana Ruppeldtová prel.
55. Tess z dUrbervillovcov / Thomas Hardy , Rudolf Koštial prel., Zora Juráková prel.
56. Dielo / Jonáš Záborský
57. Dielo / Jonáš Záborský
58. Biely Tesák. Volanie divočiny. Morský vlk / Jack London , Otakar Kořínek prel.
59. Dielo / Jozef Cíger Hronský
60. Dielo / Jozef Cíger Hronský
61. Já miluji, nesmím povídati.... / Gizela Slavkovská zost.
62. Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia / Adolf Peter Záturecký
63. Dejiny peloponézskej vojny / Tukydide , Peter Kuklica prel.
64. Grécke dejiny / Xenofo , Július Špaňár prel.
65. Dejiny Ríma.Vojna s Jugurtom.Catilinovo sprisahanie / Velleius Paterculus , Gaius Crispus Sallustius , Viera Bunčáková prel., Jana Bartosiewiczová prel.
66. Dielo I / Ľudovít Štúr
67. Dielo II / Ľudovít Štúr
68. Myšlienka a tvar / Rudolf Chmel zost.
69. Zápisky o vojne v Galii. Zápisky o občianskej vojne a iné / Gaius Iulius Caesar , Jozef Hrabovský prel., Adriena Slamová prel., Tomáš Oravec prel.
70. Dielo II / Laco Novomeský
71. Slovenská renesančná lutna / Jozef Minárik zost., Slovensk zahl.
72. Božena Slančíková-Timrava / Božena Slančíková Timrava
73. Ladislav Nádaši Jégé / Ladislav Nádaši Jégé
74. Ladislav Nádaši Jégé / Ladislav Nádaši Jégé
75. Hviezdoslav IV / Pavol Országh Hviezdoslav , Stanislav Šmatlák zost.
76. Roxana / Daniel Defoe , Miroslava Majerčíková prel.
77. Dielo / Samo Chalupka
78. Dielo / Ivan Krasko
79. Výber I / Martin Kukučín , Marianna Prídavková-Mináriková zost.
80. Dielo II / Július Barč-Ivan , Ján Števček zost.
81. Dielo / Ján Hollý , Ľubomír Feldek prel.
82. Dielo / Ján Hollý , Ján Buzássy prel.
83. Výber / Štefan Krčméry
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ