Edícia Učebnice pre stredné zdravotnícke školy
Počet nájdených titulov : 19
1. Pediatria I. / Karel Brachfeld , Elena Černayová
2. Patológia / Ivan Slugeň
3. Psychológia a pedagogika / Ján Šútovec
4. Psychológia a pedagogika dieťaťa / Marie Damborská
5. Estetická výchova / Zdeňka Zatloukalová-Kalinová , Ľudmila Kianičková prel.
6. Psychológia a pedagogika pre detské sestry / Eva Rybárová
7. Farmaceutická chémia / Jiří Salaš , Miloš Hartmann , Štefan Mareček prel., Ivan Čajda prel.
8. Mikrobiológia, epidemiológia a hygiena / Dušan Rolný , Jozef Štefanovič , Emil Kmety
9. Anatómia a fyziológia človeka / Anton Valachovič , Radomír Pegřím
10. Náuka o výžive a dietetike / Přemysl Doberský , Ján Považan prel.
11. Zdravotnícka branná príprava / Jozef Dubina , Jiří Holub , Jiří Jandečka , Jozef Dubina prel.
12. Prvá pomoc / Ivan Dvořáček , Jaromír Hrabovský , Jozef Gordan prel.
13. Organizácia zdravotníctva / Imrich Hatiar
14. Fyzikálna terapia / Jozef Hupka , Juraj Kolesár , Karel Žaloudek
15. Špeciálna ošetrovateľská technika pre ženské sestry / Helena Schořovská , Václav Fúra prel.
16. Vnútorné lekárstvo I. / Karel Bobek , Josef Havránek , Jozef Gordan prel.
17. Vnútorné lekárstvo II. / Karel Bobek , Josef Havránek , Jozef Gordan prel.
18. Pediatria / Vladimír Galanda , Jozef Grossmann , Mikuláš Rusnák
19. Vnútorné lekárstvo / Vladimír Pacovský , Ján Považan prel.
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ