Edícia Knižnica slovenskej literatúry
Počet nájdených titulov : 31
1. Prózy / Jozef Gregor Tajovský
2. Slovník slovenských spisovateľov / Slovní zahl.
3. Básnické dielo / Miroslav Válek
4. Básnické dielo / Pavol Jozef Šafárik
5. Básnické dielo / Ivan Krasko
6. Básnické dielo / Pavol Országh Hviezdoslav
7. Slovník diel slovenskej literatúry 20. storočia / Slovní zahl.
8. Ornament a iné prózy / Vincent Šikula
9. Básnické dielo / Ján Botto
10. Cesta životom a iné prózy / Jég
11. Prózy / Pavel Vilikovský
12. Nevesta hôľ a iné prózy / František Švantner
13. Okultizmus a iné prózy / Pavel Hrúz
14. Nadrealizmis. Avantgarda 38 / Nadrealizmu zahl.
15. Trnavská skupina - konkretisti / Trnavsk zahl.
16. Dielo / Ľudovít Štúr
17. Posledná vec a iné / Leopold Lahola
18. Latinský humanizmus / ko prel., Daniel Škoviera zost.
19. Poézia slovenskej katolíckej moderny / Milan Hamada zost.
20. Prózy / Jozef Cíger Hronský
21. Koreň a výhonky / Svetozár Hurban Vajanský
22. Prózy / Božena Timrava-Slančíková
23. Sklený vrch / Alfonz Bednár
24. Slovník diel slovenskej literatúry 19. storočia / Dana Hučková zost., Rudolf Chmel zost., Slovní zahl.
25. Škola kresťanská / Hugolín Gavlovič
26. Sondy do slovenskej literatúry 19. storočia / Peter Zajac zost., Dana Hučková zost.
27. Na margo staršej literatúry / Erika Brtáňová
28. Expresionizmus / Dagmar Kročanová zost.
29. Dielo / Jozef Ignác Bajza , Erika Brtáňová zost.
30. Slovenská moderna / Dana Hučková zost.
31. Kontexty slovenskej moderny / Dana Hučková
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ