Edícia Edícia matematicko-fyzikálnej literatúry
Počet nájdených titulov : 50
1. Prehľad stredoškolskej fyziky / Jozef Zámečník
2. Matematika pre ekonómov / Vladimír Huťka , Eduard Benko , Júlia Žilinková
3. Bojíte sa blesku ? / Albert Hlaváč
4. Možno predvídať zemetrasenie? / Pavel Marikovskij , Ivan Lukáč prel.
5. Pohľad do dejín matematiky / Pohľa zahl.
6. Prehľad matematiky / Peter Horák , Ľudovít Niepel
7. Lexikón vyššej matematiky / Wilhelm Gohler , Barbara Ralle , Ján Čižmár prel.
8. Príklady z matematiky na prijímacie pohovory / Otokar Grošek , Peter Volauf
9. Zbierka úloh z matematiky / Dorota Krajňáková , Jiří Míčka , Ludmila Machačová
10. Riešené úlohy z modernej matematiky 2 / Karol Križalkovič , Anton Cuninka , Ondrej Šedivý
11. Úvod do matematiky v alternatívnej teórii množín / Petr Vopěnka
12. Množinový počet zrozumiteľne / Dieter Haupt , Jozef Eliáš prel.
13. Zbierka riešených príkladov a úloh z lineárnej algebry a analytickej geometrie / Peter Kaprálik , Jozef Tvarožek
14. Algebra a teoretická aritmetika / Algebr zahl.
15. Teória lineárnych operátorov v technickýcha prírodných vedách / Arch W. Naylor , George R. Sell , Jozef Dravecký prel., Peter Mederly prel.
16. Zaujímavá logika / Gyorgy Bizám , János Herczeg , K. Rovan prel.
17. Matematická analýza / Robert Šulka , Ladislav Moravský , Ladislav Satko
18. Zbierka úloh z vyššej matematiky / Jozef Eliáš , Ján Horváth , Juraj Kajan
19. Zbierka úloh z vyššej matematiky / Jozef Eliáš , Ján Horváth , Juraj Kajan
20. Zbierka úloh z vyššej matematiky / Jozef Eliáš , Ján Horváth , Juraj Kajan
21. Aplikovaná algebra / Garrett Birkhoff , Thomas O. Bartee , Jaroslav Smítal prel.
22. Zbierka úloh z pravdepodobnosti a matematickej štatistiky / Zbierk zahl.
23. Numerické metódy a matematická štatistika / Numerick zahl.
24. Pravdepodobnosť a matematická štatistika / Beloslav Riečan , František Lamoš , Cyril Lenárt
25. Základy astronómie / B. Můller , Mária Hajduková prel.
26. Teória katastrof / Vladimír Igorievič Arnoľd , Jaroslav Smítal prel.
27. Fyzika / Július Krempaský
28. Otázky a úlohy z fyziky / Lev Vasilievič Tarasov , Aldina Nikolajevna Tarasovová , Vladimír Cholvad prel., Andrej Tirpák prel.
29. Zbierka riešených úloh z fyziky / Zbierk zahl.
30. Fyzika v príkladoch / Vladimír Hajko
31. Fyzika v príkladoch / Vladimír Hajko
32. Feynmanove prednášky z fyziky / R. P. Feynman , R. B. Leighton , M. Sands , J. Foltin prel., Dalibor Krupa prel.
33. Feynmanove prednášky z fyziky / R. P. Feynman , R. B. Leighton , M. Sands , J. Foltin prel., Dalibor Krupa prel.
34. Feynmanove prednášky z fyziky / R. P. Feynman , R. B. Leighton , M. Sands , A. Nogová prel., Š. Olejník prel.
35. Feynmanove prednášky z fyziky / R. P. Feynman , R. B. Leighton , M. Sands , J. Foltin prel., P. Šulek prel.
36. Fyzika netradične. Mechanika / Ivan Baník , Rastislav Baník , Jozef Zámečník
37. Mechanika III. Dynamika / Mechanik zahl.
38. Úvod do teoretickej fyziky / L. D. Landau , J. M. Lifšic , Juraj Šebesta prel.
39. Mechanika a molekulová fyzika / Štefan Veis , Ján Maďar , Viktor Martišovitš
40. Molekuly / L. D. Landau , A. I. Kitajgorodskij , Eva Tokáriková prel.
41. Elektróny / A. I. Kitajgorodskij , Ján Chrapan prel., Eva Tokáriková prel.
42. Úvod do štatistickej fyziky a termodynamiky / František Čulík , Milan Noga
43. Elektrina a magnetizmus / Pavol Čičmanec
44. Atómová fyzika / Ján Vanovič
45. Fyzikálne telesá / L. D. Landau , A. I. Kitajgorodskij , Ján Chrapan prel., Eva Tokáriková prel.
46. Experimentálna jadrová fyzika / Experimentáln zahl.
47. Detekcia a spektrometria žiarenia alfa a beta / Štefan Šáro
48. O elementárnych časticiach / Vitalij Petrovič Šelest , Ivan Lukáč prel.
49. Fotóny a jadrá / A. I. Kitajgorodskij , Ján Chrapan prel., Eva Tokáriková prel.
50. Možno predvídať zemetrasenie / Pavel Marikovskij , Ivan Lukáč prel.
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ