Edícia Knižnica Slovenského spisovateľa
Počet nájdených titulov : 60
1. Grošovaný žrebec / Robinson Jeffers , Ľubomír Feldek prel.
v angličtine
2. Riečne zákruty / Vasilij Belov , Ružena Dvořáková-Žiaranová prel.
3. Tabu / Jacek Bochenski , Rudolf Turňa prel.
4. Zazie v metre / R. Queneau , Blahoslav Hečko prel.
5. Hra na život a na smrť / Jozef Puškáš
6. Orechy / Peter Jaroš
7. Indície imaginárneho / Vincent Šabík
8. Medveď / William Faulkner , Pavel Vilikovský prel.
9. Žonglér v kine alebo Ostrov snov / Franz Fühmann , Gabriela Vigašová prel., Perla Bžochová prel.
10. Divé poviedky / Nikolaj Chajtov , Ján Koška prel.
11. Balada o trúbke a oblaku / Ciril Kosmač , Víťazoslav Hečko prel.
12. Pevnosť / Gyula Hernádi , Ľudovít Garaj prel.
13. Červený kameň / Johannes Bobrowski , Ivan Cvrkal prel.
14. Osud človeka / Michail Alexandrovič Šolochov , Ondrej Marušia prel.
15. Kúsok chleba pútnikovi / Ivan Davidkov , Ján Koška prel.
16. Záhrada slezovej farby / Branko Čopič , Juraj Tušiak prel.
17. Ľudia na cestách / B. S. Johnson , Ján Vilikovský prel.
18. Dvadsať hodín / Ferenc Sánta
19. Záchrancovia vlasti / Silvina Bullrichová , Oľga Lajdová prel.
20. Úmrtné oznámenie / Nikolaj Jevdokimov , Mária Hulmanová prel.
21. Ľudia v Aspromonte / Corrado Alvaro , Blahoslav Hečko prel.
22. A nebolo nad brata / Maksud Ibrahimbekov , Mária Hulmanová prel.
23. Odovzdávanie ceny / Günter de Bruyn , Gabriela Vigašová prel.
24. Abeceda pušného prachu / Jordan Radičkov , Ján Koška prel.
25. Dobrý deň, pani Katerina / Irina Irošnikovová , Vlasta Baštová prel.
26. Sviatok na severozápade / Ana María Matuteová , Jarmila Srnenská prel.
27. Matka žení syna / Hrant Matevosian , Ružena Dúbravová prel.
28. Cigánsky cmiter / Živojin Pavlovič , Vlasta Baštová prel., František Lipka prel.
29. Skúsenosti / Vladimír Mináč
30. Kto má rád Ingveho Freja / Stig Claesson , Helena Dobiášová prel.
31. Dobré ráno, polnoc / Jean Rhys , Gabriela Hanáková prel.
32. Hodina hudby / Bella Achmadulinová , Ján Majerník prel.
33. Červený kalich / Wladyslaw Broniewski , Vlastimil Kovalčík prel.
34. Básne / Pavel Bunčák
35. Severné leto / Ľubomír Feldek
36. Tváre z Carnacu / Eugéne Guillevic , Michal Bartko prel.
37. Básne / Pavol Horov
38. Poémy / František Hrubín , Milan Rúfus prel.
39. Básne / Ján Kostra
40. Próza o básni / Ján Šimonovič
41. Vybrané verše / Mikuláš Kováč
42. O literatúre / Milan Rúfus
43. Nenáhodné stretnutia / Karol Rosenbaum zost., Stanislav Šmatlák zost.
44. Človek proti slepote / Vojtech Mihálik
45. O literatúre / Alexander Matuška
46. Estetické reflexie / Štefan Krčméry
47. O literatúre / Michal Chorváth
48. Z reči do reči / Ľubomír Feldek
49. Listy sivovláske / Milan Lajčiak
50. Vladimír Iľlič Lenin / Vladimír Majakovskij , Ľubomír Feldek prel.
51. Albá / Jozef Mihalkovič
52. Elégie a vzdory / Vojtech Mihálik
53. Básne / Laco Novomeský
54. Počiatok básne / Miodrag Pavlovič , František Lipka prel.
55. Básne / Ján Stacho
56. Básne / Štefan Strážay
57. Svetojanský sen / Štefan Žáry
58. Štyri knihy nepokoja / Miroslav Válek
59. Básne / Laco Novomeský
60. Osud človeka / Michail Alexandrovič Šolochov , Ondrej Marušia prel.
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ