Edícia Základné pedagogické a psychologické diela
Počet nájdených titulov : 33
1. Sociálna pedagogika / Ryszard Wroczyňski , Vladimír Košinár prel.
2. Moderné prúdy v pedagogickej vede / Modern zahl.
3. Aktuálne otázky filozofie výchovy / Jaroslav Daniš
4. Profesionálna orientácia na základnej škole / Martin Hargaš
5. Jan Amos Komenský / František Karšay
6. Hodnotenie žiaka / Elena Sumarová prel., Ernst Erlebach a kol.
7. Výchova a umenie / Vlastimil Uher
8. Didaktika a život / L. V. Zankov , Mária Dopjerová-Danthine prel.
9. Pedagogika / Oľga Pavlovičová prel., Cyril Chorvát prel., Pedagogik zahl.
10. Orientácia detí počas školskej dochádzky / Maurice Reuchlin , Jozef Ambruš prel.
11. Otázky porovnávacej pedagogiky / Najden Čakarov , Milan Odran prel.
12. Úvod do patopsychológie / B. V. Zejgarniková , Ľudovít Januška prel.
13. Učiteľ a spoločnosť / Ondrej Baláž
14. Systém a metódy riadenia učebného procesu / Emil Stračár
15. Dieťa v strede psychologickej starostlivosti / Veronika Kováliková
16. Rádiotelevízna pedagogika / Juračič Hrvoje
17. Samostatná činnosť žiakov / P. I. Pidkasistyj , Cyril Chorvát prel.
18. Dieťa s poruchami správania / Reiner Werner , Valéria Plachá prel., Pavol Polónyi prel.
19. Problémové situácie v myslení a vo vyučovaní / A. M. Maťuškin , Oľga Pavlovičová prel.
20. Skúšanie, hodnotenie a klasifikácia žiakov / Ján Velikanič
21. Problémy mravného rozvoja osobnosti / G. G. Akmambetov , Alexandra Pokojná prel.
22. Riadenie školstva a jeho systém / Zdeněk Obdržálek
23. Moje srdce patrí deťom / V. A. Suchomlinskij , Juraj Andričík prel.
24. Triedny učiteľ v socialistickej škole / František Kozel
25. Psychológia učiteľovho pedagogického taktu / Jozef Štefanovič
26. Učiteľ a učiteľská profesia / Vojtech Špendla
27. Teória mravnej výchovy / I. F. Charlamov , Michal Ričalka prel.
28. Námetové hry detí v rodine a v materskej škole / Wladyslaw Dyner , Božena Sedláková prel.
29. Otázky psychológie schopností / V. A. Kruteckij , Július Boroš prel.
30. Pracovná výchova žiakov ZDŠ / Ondrej Baláž
31. Vpravovanie sa dieťaťa do školského prostredia / Július Marko
32. K aktuálnym otázkam špeciálnej pedagogiky / Gabriel Rehuš a kol.
33. Druhy zovšeobecňovania vo vyučovaní / V. V. Davydov , Ľudmila Slamková prel.
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ