Edícia Edícia pre stredných zdravotných pracovníkov
Počet nájdených titulov : 8
1. Psychológia pri ošetrovaní chorých / Ondrej Kondáš
2. Praktická dietetika / Andrej Bučko , Pavla Ambrová
3. Aplikačné formy liekov / Milan Chalabala , Zora Gruntová
4. Dýchacia gymnastika / Miroslav Palát
5. Urológia pre sestry / Vladimír Zvara , Michal Horňák
6. Základy kardiológie / Miroslav Palát
7. Pediatria pre prax / Viktor Horanský , Július Špánik , Hana Fabiánová
8. Gynekológia v otázkach a odpovediach / Karol Poradovský
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ