Edícia Edícia elektrotechnickej literatúry
Počet nájdených titulov : 73
1. Žijeme v storočí počítačov / Karol Hodinár
2. Mikrografia a výstup z počítača / Anna Gornerová
3. Otázky a odpovede z mikroprocesorov a mikropočítačov / Zdeněk Sobotka
4. Programovanie pre číslicové počítače / Ladislav Gvozdjak
5. Analógové a číslicové integrované obvody / Sergej Viktorovič Jakubovskij , Ján Chmúrny prel., Ján Turan prel., Dušan Levický prel.
6. Otázky a odpovede z mikroprocesorov a mikropočítačov / Zdeněk Sobotka
7. Automatizované systémy merania riadené mikropočítačmi / Automatizovan zahl.
8. Automatizácia / Josef Stupka
9. Lineárne číslicové riadiace obvody v príkladoch a úlohách / Juraj Hrivňák
10. Mikroprocesory a mikropočítače / Ivan Kočiš
11. Nelineárne a číslicové servosystémy / Václav Kalaš a kol.
12. Príklady a úlohy z elektrických strojov a prístrojov / Angela Kuminiaková
13. Magnetický záznam / Ján Fortuna
14. Základy fyziky a techniky polovodičov / Július Krempaský
15. Automatizácia pre 3. ročník SPŠE / Ladislav Hartmann
16. Otázky a odpovede z elektrotechniky / Hubert Meluzin
17. Otázky a odpovede z elektrotechniky / Hubert Meluzin
18. Otázky a odpovede z elektrotechniky / Hubert Meluzin
19. Základné elektrotechnické výpočty / Tomáš Hajach , Hubert Meluzin , Jozef Bernáth
20. Technické kreslenie pre elektrotechnikov / Miroslav Kroupa
21. Elektrotechnika / Miroslav Tuma , Tomáš Hajach
22. Elektrotechnika / Václav Klepl , Oldrich Petráš prel.
23. Elektrotechnika / Pavol Hraško , Ivan Puzjak
24. Praktické výpočty z elektrotechniky rádiotechniky a televízie / Karol Ondrejička , Konštantín Viktorín
25. Vinutia a cievky v slaboprúdovej elektrotechnike / Pavol Nemec
26. Teoretická elektroenergetika / Teoretick zahl.
27. Zisťovanie a oprava porúch v silnoprúdovom zariadení / Helmut Frič
28. Elektrotechnická ročenka 1989 / Elektrotechnick zahl.
29. Elektrotechnická ročenka 1987 / Elektrotechnick zahl.
30. Elektrotechnická ročenka 1986 / Elektrotechnick zahl.
31. Elektrotechnická ročenka 1985 / Elektrotechnick zahl.
32. Elektrotechnická ročenka 1984 / Elektrotechnick zahl.
33. Elektrotechnická ročenka 1982 / Elektrotechnick zahl.
34. Elektrotechnická ročenka 1983 / Elektrotechnick zahl.
35. Elektrotechnická ročenka 1990 / Elektrotechnick zahl.
36. Elektrotechnická ročenka 1988 / Elektrotechnick zahl.
37. Prehľad anglických skratiek v elektrotechnike / Jozef Jarošek
38. Praktická elektrotechnika / Jerzy Dreszer , Ladislav Vannay prel.
39. Základy elektrotechniky / Ladislav Franko , Tomáš Hajach
40. Elektrotechnika / Hubert Meluzin
41. Elektrotechnika / Miroslav Tuma , Tomáš Hajach
42. Teoretická elektroenergetika / Teoretick zahl.
43. Elektrotechnické tabuľky / Karel Jarolím , kol , Ján Repček prel.
44. Elektrotechnický náučný slovník / Elektrotechnick zahl.
45. Automatizácia v priemysle - Riadenie / Jozef Petrovič , Ján Ivanič
46. Programované úlohy z teoretických základov elektrotechniky / J. J. Batranin , N. G. Maksimovič , Ignác Brodňan prel.
47. Porovnávacie tabuľky číslicových integrovaných obvodov / Egon Môcik
48. Základy automatizácie / Jiří Dočkal , Pavol Holéczy prel.
49. Elektrotechnika / Hubert Meluzin
50. Elektrotechnológia / František Tokoly , Ľudevít Chaternuch , Pavol Nemec
51. Elektrotechnológia / František Tokoly , Ľudevít Chaternuch , Pavol Nemec
52. Elektroenergetika / Václav Holub , Jan Vošický , Pavol Holéczy prel.
53. Elektrotechnológia / František Desort , Ivan Ševcov prel.
54. Využitie analógových integrovaných obvodov / Evgenij Kolombet , Kamil Jurkovič , Jan Zodl
55. Súčasti prístrojov / Jaromír Šlesinger
56. Elektrotechnológia / Čestmír Hledík , Eugen Žunko prel.
57. Elektrické stroje a prístroje / Rudolf Mravec
58. Elektrické rozvody v priemyselných objektoch / Rudolf Hurtík
59. Elektrické stroje a prístroje / Rudolf Mravec
60. Elektrické stroje a prístroje / Rudolf Mravec
61. Prevádzka, obsluha a údržba silnoprúdového nn zariadenia a zisťovanie chýb / Helmut Frič
62. Názorná elektrotechnika / Hubert Meluzin
63. Elektrické stroje a prístroje / Rudolf Mravec
64. Elektrotechnológia / Čestmír Hledík , Jaroslav Kubeš , Mojmír Simerský , Fedor Sršeň prel.
65. Indukčný motor v teórii a praxi / Ľudovít Višnyi
66. Názorná elektrotechnika / Hubert Meluzin
67. Tranzistorové napäťové meniče / Viliam Rovňák
68. Transformátory / Jozef Jarošek , Rudolf Plencner
69. ABC obsluhy a opravy domácich elektrických zariadení / Wlodzimierz Trusz , kol
70. Elektrické spotrebiče v domácnosti / Ján Tureček
71. Elektrické zariadenia / František Desort , Lumír Kule , Július Zachar prel.
72. Unipolárne integrované obvody / Unipolárn zahl.
73. Amatérske opravy televízorov / Branislav Štofko
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ