Vydavateľstvo Národné literárne centrum
Počet nájdených titulov : 21
1. Deti v zelenom / Marta Šurinová , Emil Sedlák ilustr.
2. Dokumenty slovenskej národnej identity a štátnosti / Dokument zahl.
3. Čas kniežat veľkomoravských / Jozef Bob , Ľudmila Cvengrošová ilustr.
História Veľkej Moravy vo forme esejí.
4. Slovenské národné rady / Miroslav Pekník
Chronologický prehľad o činnosti SNR.
5. Rozhovory so sebou a s tebou / Milan Rúfus , Milan Laluha ilustr.
Projekt dokresľuje dielo, myslenie a názory M. Rúfusa.
6. Krátka gramatika slovenská / Eugen Pauliny
Stručné základy o spisovnej slovenčine.
7. Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov / Pramen zahl.
V prvom zväzku sú obsiahnuté dejiny od najstarších čias po príchod slovanských kmeňov na naše územie.
8. Zažíhanie svetiel / Jozef Cíger Hronský
9. Epištoly staré i nové / Milan Rúfus
10. Dedičstvo otcov / František Vnuk
11. Slovensko - moja vlasť / Vladimír Ferko
12. Boj o Slovensko a Trianon / Marián Hronský
13. Martin Rázus I. / Michal Gáfrik
14. Žena menom Katarína / Katarína Pospíchalová
15. Literárne vrásky / Ladislav Ťažký
16. Premeny ohňa / Bystrík Šikula , Bohuš Bodacz
17. Poslední svatci romantizmu / Miroslav Pius
18. Báseň a ticho / Ján Zambor
19. Hľadanie vzťahov / Milan Augustín
20. Rozhovory so sebou a s tebou / Milan Rúfus , Milan Laluha ilustr.
Projekt dokresľuje dielo, myslenie a názory M. Rúfusa.
21. Život a dielo Antona Bernoláka / Augustín Maťovčík zost.
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ