Vydavateľstvo SNTL
Počet nájdených titulov : 532
1. Váhy automatické a speciální / Josef Tybor
2. Údržba automatizovaných strojů / Miroslav Skřivánek , Emil Polívka
3. Kuchyň / Emanuela Kittrichová
4. Organická chémie / Otakar Červinka , Václav Dědek , Miloslav Ferles
5. Programování v jazyku Fortran / Jiří Vogel
6. Jak počítá počítač / Ján Sokol
7. Struktura počítačů a jejich programového vybavení / Jiří Hořejš
8. Simulační programovací jazyky / Evžen Kindler
9. Od logických obvodů k mikroprocesorům / Jean-Michel Bernard
10. Základy technické kybernetiky / Milan Balda
11. Základy zpracování dat a vytváření automatizovaných systémů řízení (ASŘ) / Stanislav Adamec
12. Automatizace / Břetislav Chvála
13. Automatizace měření / Vladislav Matyáš
14. Ekonometrické modely řízení a plánování / Roman Hušek
15. Počítače a jejich použití v elektroenergetice / Zbyněk Ibler
16. Operační zesilovače v automatizační technice / Karel Kabeš
17. Príručka investora / Jiří Šimon
18. Jednotný systém elektronických počítačů (JSEP) / Vratislav Gregor
19. Programování v jazyku Simula 67 / Zdeněk Benda
20. Simulace řídicích systémů na číslicovém počítači / Pavel Nevřiva
21. Počítač a Fortran v technické praxi / Josef Jinoch
22. Měření a regulace / Břetislav Hudec
23. Ergonomické parametry / Miroslav Šmíd
24. Assembler ADT. Jazyk symbolických adres / Jan Brodský
25. Projektování systémů dálkového přenosu dat / Zdeněk Hellmann
26. Od logických obvodů k mikroprocesorům I / Jean-Michel Bernard
27. Úvod do číslicové techniky / Jean Putz , Jan Hlavička prel., Peter Golan prel.
28. Automatizační technika / Peter Vavřín
29. Transfluxory / Jaromír Luska
30. Výpočetní a řídicí technika / Karel Krištoufek
31. Technické prostředky automatického řízení / Jaroslav Balátě
32. Pákové váhy / Josef Tybor
33. Od logických obvodů k mikroprocesorům III / Jean-Michel Bernard
34. Teorie automatického řízení I / Stanislav Kubík
35. Teorie automatického řízení II / Stanislav Kubík
36. Diagnostika elektronických číslicových obvodů / Jan Hlavička
37. Příručka automatizační a výpočetní techniky / Ján Švec
38. Základy automatizovaného zpracování dat / Jiří Lukášek
39. Surovinové zdroje a jejich racionální využití / Jiří Šafář
40. Automatizace / Josef Stupka
41. Ekonomika vnitřního obchodu / Jaroslav Malý
42. Ochrana podzemních vod / Vladimír Pelikán
43. Ochrana podzemních vod / Vladimír Pelikán
44. Užitá matematika pro elektrotechnické inženýry / André Angot , Antonín Ter-Manuelianc prel.
45. Užitá matematika pro elektrotechnické inženýry / André Angot , Antonín Ter-Manuelianc prel.
46. Přehled užité matematiky / Karel Rektorys
47. Matematika I / Matematik zahl.
48. Matematika II / Matematik zahl.
49. Matematika I. / Bruno Budinský , Jura Charvát
50. Populární encyklopedie matematiky / František Charvát prel., Jiří Šmelhaus prel., Populárn zahl.
51. Dielenská matematika / Adolf Vacek , Michal Zoldy prel.
52. Mastematika pro volné chvíle / Stanislaw Kowal , Jiří Jarník prel.
53. Učebnice matematiky pro posluchače VŠEI / Zdeněk Horský
54. Matematické vzorce / Hans-Jochen Bartsch , Zdeněk Tichý prel.
55. Sbírka řešených příkladů z matematiky I / František Jirásek , Eduard Kriegelstein , Zdeněk Tichý
56. Matematicko-logické modelování v hornictví / Alfred Fajkoš
57. Základy algebry pro techniky / Lubomír Kolek
58. Maticový počet a jeho použití v technice / Josef Schmidtmayer
59. Algebraické metody diskrétní matematiky / Luděk Kučera , Jaroslav Nešetřil
60. Středoškolská geometrie / Ladislav Zelina
61. Deskriptivní geometrie / Miroslav Menšík , Ota Setzer
62. Deskriptivní geometrie / Karel Drábek , František Harant , Ota Setzer
63. Geometrie nerostných ložisek / Oldřich Hajkr , Karel Neset
64. Sbírka řešených příkladů z matematiky / František Jirásek , Eduard Kriegelstein , Zdeněk Tichý
65. Desktriptivní geometrie / Alois Urban
66. Matematikcá analýza / leonard Gillman , Robert H. McDowell , Jiří Adámek prel.
67. Základy aplikované matematiky / Josef Škrášek , Zdeněk Tichý
68. Sbírka úloh z teorie funkcí komplexní proměnné / A. Něničková prel., V. Maňasová prel., E. Nováková prel., Sbírk zahl.
69. Grafy / Jiří Demel
70. Numerické metody matematické analýzy / Petr Přikryl
71. Aplikovaná matematika / Aplikovan zahl.
72. Aplikovaná matematika / Aplikovan zahl.
73. Mikropočítač a jeho programování / Jaroslav Starý
74. Programovací jazyky pro RT aplikace / Stephen, J. Young , Jiří Hořejš prel.
75. Numerické metody / Emil Vitásek
76. Simulační modely / Roman Hušek , Josef Lauber
77. Vícerozměrné statistické metody s aplikacemi / Petr Hebák , Jiří Hustopecký
78. Úvod do teorie pravděpodobnosti / Jaroslav Hátle , Jana Kahounová
79. Statistická indukce pro ekonomy / Olga Hebáková prel., Statistick zahl.
80. Seznamujeme se s množinami / Jindřich Bečvář
81. Vektorové prostory / Zdeněk Horský
82. Předled astronomie / Oldřich Hlad , Jaroslav Pavlousek
83. Voda a společnost / Josef Říha
84. Fyzika / Bohuš Urgošík
85. Mechanika / Karel Juliš , Rudolf Brepta
86. Příručka kinematiky s příklady / Vladimír Brát
87. Mechanika v příkladech / Mechanik zahl.
88. Mechanika a termomechanika pro elektroenergetiku / Jiří Nožička
89. Hydraulika / Václav Kolář , Cyril Patočka
90. Technická mechanika / Róbert Binder , Miloslav Vlk prel.
91. Mechanika tekutin / Jaromír Noskievič
92. Tajemství přesnosti / Pavel Augusta , Jindřich Klůna
93. Statika / Karel Juliš , Otakar Tepřík , Adolf Slavík
94. Technická mechanika pro elektrotechnické obory / Otakar Hašek , Jiří Nožička
95. Kavitace. Diagnostika a technické využití / Miroslav Brdička , Ladislav Samek , Oldřich Taraba
96. Ultrazvuk v měřicí technice / Jaroslav Obraz
97. Prostorová akustika / Felix Kolmer , Jaroslav Kyncl
98. Ozvučování / Ctirad Smetana
99. Technika vysokého vakua / Janusz Groszkowski , Libor Pátý prel.
100. Elektroakustika do kapsy / Jiří Svoboda , Jiří Brda
nasledujúca strana
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ