Vydavateľstvo Vydavateľstvo politickej literatúry
Počet nájdených titulov : 182
1. Bombardér t-2990 sa odmlčal / Vilém Bufka , Draga Christovová prel.
2. Čas žitia a čas umierania / Erich Maria Remarque , Jozef Bžoch prel.
3. Z bojov komunistov banskobystrickej oblasti / Miloš Tichý
4. Kapitál / Karol Marx , Dušan Plachtinský prel.
5. Vrecková teológia / P. H. D. Holbach , Michal Krajčovič prel.
6. Človek, ktorý chcel byť bohom / Haakon Chevalier , Miroslava Bártová prel.
7. Odvážlivci / Margot Heinemannová , Eugen S Rosian prel.
8. 100 otázok veriacich neveriacim / kol prel., 10 zahl.
9. Obchod s blaženosťou / Cedric Belfrage , Karol Dlouhý prel.
10. Stručné dejiny filozofie / Stručn zahl., ko prel.
11. Bronzová brána / Tadeusz Breza , Rudolf Turňa prel.
12. Uragán / Nikolaj Španov , B. Mikloš prel.
13. Syn liadku / Volodia Teitelboim , Vladimír Oleríny prel.
14. Belasý zošit / E. Kazakevič , Viera Hegerová prel.
15. Škandály v Bonne / Július Sliuka
16. V zajatí / Henri Alleg , Vladimír Halenár prel.
17. Banánová vojna / K.H. Poppe , Oľga Silnická prel.
18. Sám vojak v poli / Jurij Doľd-Mychajlyk , Ružena Jambrichová prel.
19. Súčasné problémy rodiny a manželstva / Martin Marušiak
20. "Anti-důhring" / Fridrich Engels , Ján Rozner prel.
21. Úvod do marxistickej sociológie / V. P. Rožin , Ján Pašiak prel., Svetlana Šebejová prel.
22. Legenda a skutočnosť o atentáte na Hitlera / Daniil Meľnikov , Soňa Várošová prel., Milan Vároš prel.
23. Zájdi do každého domu / Jelizar Maľcev , Viera Hegerová prel.
24. Súčasný pozitivizmus / I.S. Narskij , A. Riška prel.
25. Križiaci / Stefan Heym , Alfonz Bednár prel.
26. Svedomiu vstup zakázaný / G. Anders
27. Hromobitie na kamennom nebi / A. Stil , Ondrej Mrlian prel.
28. Medzinárodné vzťahy po druhej svetovej vojne / Mikuláš Šimko prel., Edita Ščípová prel., Medzinárodn zahl.
29. Latinská Amerika / František Višváder
30. Prekliaty diamant / Jean Villain , Perla Bžochová prel.
31. Na uliciach / Jorge Icaza , Tibor Kobáň prel.
32. K večnému mieru / Immanuel Kant , Teodor Münz prel.
33. Šiesty prápor, na stráž! / Emil F. Knieža
34. Taký je svet / Rudo Moric
35. Noc dvíha kotvy / Viktor Koneckij , Ivan Králik prel.
36. Príručný slovník k dejinám KSČ
37. Kašmírska princezná / Jerzy Putrament , Rudolf Turňa prel.
38. Tajomstvo vojny / Jurij Korolkov , Jožo Nižnánsky prel.
39. Dynastia Kruppovcov / Alfred Liebfeld , Samuel Dúbrava prel.
40. Žid Süss / Lion Feuchtwanger , L. N. Zvěřina prel., Bohuslav Rovenský prel.
41. Kurdistán a Kurdovia / Abdul Rahman Ghassemlou
42. Cudzie karafiáty / Eduard Šim , Viera Havránková prel.
43. Krásna maska / Roger Vailland , Fedor Ballo prel., Ondrej Žiška prel.
44. Marxistická etika / S.S. Utkin , Lýdia Rjabinina prel.
45. Tajomstvo z Huntsville / Julius Mader , Gertrúda Vidová prel.
46. Ja musím byť zbojník / Vlastimil Milota
47. Preťatá noc / Vasiľ Bykov , Viera Hegerová prel.
48. Kto zavraždil Kennedyho? / Thomas G. Buchanan , Dušan Ruppeldt prel.
49. Filozofické problémy súčasnej biológie / E. Filová zost.
50. Mraky hnevu / Giovanni Arpino , Eva Mikulajová prel.
51. Cintorín hrdze / Endre Fejes , Hana Ponická prel.
52. Dukelské noci / Teodor Fiš
53. Tragédia maršala Tuchačevského / Lev Nikulin , Miroslav Neman prel., Soňa Várošová prel.
54. Zápisník z Východného frontu / Jozef Belko
55. Mŕtve vlnenie / Ivajlo Petrov , Mária Topoľská prel.
56. Aj keď tisíce padnú.... / Hans Habe , Alma Münzová prel.
57. Úspech / Lion Feuchtwanger , Štefan Horváth prel.
58. Cestujúca z kabíny č.45 / Zofia Posmyszová , Viera Marušiaková prel.
59. Listy proti Jezuitom / Blaise Pascal , Ján Žigo prel.
60. Človek a krásno / Vladimír Brožík
61. Barón Goldring sa vracia / Jurij Doľd-Mychajlyk
62. Človek stvoril Boha podľa svojho obrazu / Ludwig Feuerbach , Teodor Münz prel.
63. Filozofický slovník / V. Cmorej prel., R. Hambálek prel.
64. Podvojný život / Julian Kawalec
65. Heslo smrť! / Kurt Růckmann , Ondrej Sporka prel.
66. Čierny generál spomína / Alexej Sadilenko , Ružena Jamrichová prel.
67. Rozdelené nebo / Christa Wolfová , Perla Bžochová prel.
68. Safari mingi / Waclaw Karabiewicz , Rudolf Turňa prel.
69. Milovaný až do trpkého konca / Rudolf Bartsch , Oľga Silnická prel.
70. Kaput / Curzio Malaparte , Blahoslav Hečko prel., Lýdia Bobáňová prel.
71. Kruté časy / Anatolij Nikuľkov , Miroslav Neman prel.
72. Hora nárekov / Michailo Lalič , Viera Fejdiová prel.
73. Sociologický výskum / Stefan Szostkiewicz , Ján Pašiak prel.
74. Tu sa končia stopy SS / Erich Kulka , Jana Julényová prel.
75. Živé striebro / Henryk Kawka , Samuel Dúbrava prel.
76. Špionáž a politika / Martin Dunajský
77. Človek nie je sám / Milan Rajský zost.
78. Spitý dážď / József Darvas , Anton Plevka prel.
79. Špionáž je mojím remeslom / Karol Hulman
80. Obnažené srdce / Nikolaj Amosov , Jirka Vašinová prel.
81. Kde žije môj blížny / Giusseppe Cassieri , Jela Krčméryová-Vrteľová prel.
82. Záhada ľudského ja / F.T. Michajlov , Miroslav Kusý prel.
83. Sociologické konfrontácie / Mária Hirszowiczová , Anna Varsiková prel., Verona Chorváthová prel.
84. Dráma v Indonézii / Martin Hnilický
85. Vlčí hlad / André Remacle , Lea Škanderová prel.
86. Roky a vojny / A.V. Gorbatov , Ivan Izakovič prel.
87. Sorge-vyzvedač storočia / Mihailo Maric , Želmíra Babušková prel.
88. Zlatý človek / Mór Jókai , Anton Plevka prel.
89. Biela ruža / B. Traven
90. Vek nevinnosti / Lajos Mesterházi
91. Humanizmus a renesancia / Humanizmu zahl.
92. Nevlastné deti / Jerzy Putrament , Jozef Brandobur prel.
93. Eroica / Andrzej Kušniewicz , Rudolf Turňa prel.
94. Ajhľa, človek! / P. Zván
95. Duša / Elza Trioletová , Ružena Jamrichová prel.
96. Pozitivizmus, voluntarizmus, novokantovstvo / Igor Hrušovský zost.
97. Vtedy v Maďarsku..... / Sándor Nógrádi , Juraj Fabian prel.
98. Zbohom, guľsary! / Čingiz Ajtmatov , Elena Krišková prel.
99. Mušketieri žltej hviezdy / Emil F. Knieža
100. Sociológia / Jan Szczepanski , Vladimír Košinár prel., Bohuslava Majdová prel., Anna Varsiková prel.
nasledujúca strana
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ