Vydavatežstvo Merkury
Počet nájdených titulov : 3
1. Prezidentské vožby / Prezidentsk zahl.
2. Manažérstvo rizík a krízových situácií vo verejnej správe / Stanislav Filip , Ladislav Šimák
3. Vožby do orgánov samosprávnych krajov / Vožb zahl.
[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ