Vydavatežstvo ROKUS
Počet nájdených titulov : 5
1. Rozvoj osobnosti žiaka so zameraním na 1. stupeň základnej školy / Beata Kosová
2. Dizajn procesu výučby v materskej škole / Dušan Kostrub
3. Výchova a vzdelávanie v základných diskurzoch / Ondrej Kaščák , Branislav Pupala
4. Zdravotné cvičenia s riekankou v materskejškole / Ružena Franková
5. Pedagogika vožného času / Erika Novotná
[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ