Vydavateľstvo Perfekt
Počet nájdených titulov : 130
1. Majstri slova / Drahoslav Machala
2. Majstri ducha / Ladislav Švihran , Ondrej Pöss
3. Majstri štetca / Dušan Mikolaj
4. Stredoveké Slovensko / Matúš Kučera
5. Upravte si byt / Julian Cassell , Peter Parham , Ann Clothierová , Katarína Bukovenová prel.
6. Kniha (nielen) pre starých rodičov / Eleanor Bermanová , Katarína Bukovenová prel.
7. Pri vianočnom stromčeku / Maroš Madačov , Miroslav Regitko ilustr.
8. Slobodienka moja / Slobodienk zahl.
9. Óda na radosť a iné básne / Milan Rúfus
10. Námestie svätej Alžbety / Rudolf Jašík
11. Telesná výchova / Jozef Sivák , Soňa Kršjaková , Peter Sokol , Anton Lednický ilustr.
12. Slobodienka moja / Jozef Čertík zost., Slobodienk zahl.
13. Tvrdohlavý baran / Roman Brat , Miroslav Regitko ilustr.
14. Svetom rastlín / Marie Korandová , Magdaléna Lehotská ilustr., Daniela Schredlová ilustr.
15. Gilgameš / Vojtech Zamarovský , Ľuboslav Paľo ilustr.
Tretí zväzok súborného diela.
16. O fyzike trochu inak / Erik Klein , Vladimír Lukeš , Svetozár Mydlo ilustr.
17. Kto nám vládol / Ladislav Švihran
18. Osmičky v našich dejinách / Dušan Čaplovič
19. Encyklopédia vážnej hudby / Robert Ainsley , Milada Pauleová prel.
Kniha je určená každému, kto má rád pekné melódie a chce sa dozvedieť viac o ich vzniku a o postavení v kultúre.
20. Princeta a kapitán / Anne-Laure Bondouxová , Vladimíra Komorovská prel.
21. Hviezdna kniha / Erik L Homme , Zuzana Szabóová prel.
Trilógia: 2.Pán Ša, 3.Tvár temnoty
22. Čarovný chlapec / Ján Uličiansky , Peter Čisárik ilustr.
23. Proglas / Konštantín Filozof-sv. Cyri , Viliam Turčány prel.
24. Spoznávame umenie / Rosie Dickinsová , Mari Griffithová , Milada Pauleová prel.
25. Nebojte sa rokov / Jennifer Amerenová , Eva Ďurechová prel.
26. Ako žiť zdravo a bez stresu / Lorna Lee Malcolmová , Katarína Bukovenová prel.
27. Liečivá sila prírody / Vivien Williamsonová
28. Nacistické ženy / Anna Mária Sigmundová , Elena Linzbothová prel.
29. Atentáty na Adolfa Hitlera / Will Berthold , Dušan Segeš prel.
30. Sprievodca bezpečnou domácnosťou / Eva Ďurechová prel., Sprievodc zahl.
31. Novoveké Slovensko / Matúš Kučera
32. Hviezdna kniha / Erik L Homme , Zuzana Szabóová prel.
1. Majster Kadehar 2. Pán Ša
33. Hviezdna kniha / Erik L Homme , Zuzana Szabóová prel.
1.Majster Kadehar 3. Tvár temnoty
34. Postavy veľkomoravskej histórie / Matúš Kučera
35. Domov. Tipy, rady, nápady / Rosamond Richardsonová , Martin Krankus prel.
36. Poletíme za dúhou / Miroslav Regitko ilustr., Poletím zahl.
Literárna súťaž o pôvodnú poviedku pre deti a mládež
37. Majstri architektúry / Majstr zahl.
38. Slovensko. Dejiny v kocke / Ivan Mrva , Miroslav Regitko ilustr., Jozef Cesnak ilustr.
39. Interiéry od A do Z / Klaus M. Bayer , Ľuboš Dropčo prel.
40. Majstri scény / Andrej Maťašík
41. Svetové rekordy / Katarína Škovierová prel., Svetov zahl.
42. Rozprávkar a Rozprávnica / Peter Glocko , Barbora Glocková ilustr.
43. Fenomén Zamarovský / Ján Čomaj
44. Králikovci 1 / Oľga Duhanová , Viera Remeňová
2.Stretnutia a rozchody. 3. Je nás stále viac.
45. Od pravekých lovcov k barbarom / Luis-René Nougier , Miroslava Luptáková prel.
46. Encyklopédia starovekého Grécka / Martino Manghi , Milada Passerini prel.
47. Sto filozofov / Peter J. King , Ladislav Sabela prel., Richard Cedzo prel.
48. Slovensko / Štefan Pisoň , Slovensk zahl.
49. Štatistický lexikón obcí Slovenskej republiky 2002 / Štatistick zahl.
50. Mytológia / Mytológi zahl.
51. Kocúr na kolieskových korčuliach / Ján Uličiansky , Miloš Kopták ilustr.
52. Šľachtické rody / Drahoslav Machala
53. Diktátor, démon, demagóg / Anna Mária Sigmundová , Elena Linzbothová prel.
54. Mária Kráľovičová / Milan Polák
55. Anjelik vo vysokej tráve / Anjeli zahl.
Víťazi 3. ročníka Literárnej súťaže o pôvodnú poviedku pre deti
56. Trpíte bolesťami chrbta? / Renate Zaunerová , Silvia Smidová prel., Fridrich Hlava prel.
57. Bitky a bojiská v našich dejinách / Vojtech Dangl
58. Poďte s nami do prírody / Minna Laceyová , Elena Guričanová prel., Stephen Cartwright ilustr.
59. Ilustrované dejiny zbraní / Chuck Wills , Peter Koza prel.
60. Dejiny Slovenska / Anton Špiesz
61. Malý záhradkár / Ursula Krüger , Dagmar Mehešová prel.
62. Neuveriteľné, ale skutočné / Neuveriteľn zahl.
63. Veľká kniha otázok a odpovedí / Andrew Langley , Marlen Čičváková prel.
64. Neuveriteľné, ale skutočné / Beáta Baranová prel.
65. Najkrajšie slovenské ľudové rozprávky II / Oľga Koníková zost.
66. Slovensko moje / Oľga Drobná , Miroslav Regitko ilustr., Štefan Šilhan ilustr.
67. Deťom o olympijských hrách / Eva Kubáňová , Zděnka Krejčová ilustr.
68. Svet prírody / Marián Pochylý prel., Tony Hare zost.
69. Pri vianočnom stromčeku / Maroš Madačov , Miroslav Regitko ilustr.
70. William Shakespeare to najlepšie z tvorby / William Shakespeare , Eva Mária Vehnerová prel.
71. Slovakia / Oľga Drobná , Zuzana Paulíková prel., Miroslav Regitko ilustr., Štefan Šilhan ilustr.
v anglickom jazyku
72. 1000 plus 1 slovenských naj / Ladislav Švihran
73. Velikáni hudby / kolektí prel.
74. Velikáni výtvarného umenia / Jarmila Račeková prel.
75. Veľký atlas mytológie / Giorgio P. Panini , Terézia Gašparíková prel.
76. Drakula / Bram Stoker , Helena Sumbalová prel., Tudor Humphries ilustr.
77. 1000 otázok zo života zvierat / Marián Pochylý prel.
Kniha umožňuje poznať v podrobnostiach ríšu živočíchov.
78. Encyklopédia starožitností / Encyklopédi zahl.
Kniha sa podrobne zaoberá všetkými oblasťami starožitných predmetov.
79. Nela / Margret Steenfattová , Viktor Richter prel.
80. Štrbavá knižka / Gabriela Dittelová , Zuzana Lipnická ilustr.
81. Bankrot / Vladimír Strýček
82. Ilustrované dejiny Slovenska / Anton Špiesz
83. Majstrovstvá sveta vo futbale USA 94 / Peter Arnold , Stanislav Hlaváček prel.
84. Divadlo / Milan Polák
85. Najkrajšie ľúbostné listy / Eva Mária Vehnerová prel., Ronald Tamplin zost., Ronald Tamplin zost., Najkrajši zahl.
86. Ako vnímať obrazy / Jude Weltonová , Veronika Feješová prel.
87. Všetky pekné baby sú blondínky / Všetk zahl.
88. Perspektíva / Alison Coleová
89. Pád ríšskeho orla / Robin Cross , Peter Draškaba prel., Ema Draškabová prel.
90. Xaver s nohami do X / Daniel Hevier
91. Veľká kniha o matke a dieťati / Elizabeth Fenwick , Ada Böhmerová prel.
92. Moje írske srdce / Sara Odonnelová
93. Bez mäsa ku zdraviu / Barbora Malá
94. Podivuhodné príbehy siedmich morí / Ján Uličiansky
95. Máte vysoký krvný tlak? / Ivan Balažovjech
96. Renesancia / Alison Coleová , Ada Böhmerová prel.
97. Impresionizmus / Jude Weltonová , Stanislav Kaclík prel.
98. Lienko / Ján Kučera , Alena Wagnerová ilustr.
99. Neuveriteľné, ale skutočné
100. Neuveriteľné, ale skutočné / Beáta Baranová prel.
nasledujúca strana
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ