Vydavateľstvo Osveta
Počet nájdených titulov : 804
1. Akademická príručka / Dušan Meško , Dušan Katuščák
2. Vševedko / Vševedk zahl.
3. Štylistika slovenčiny / Ján Findra
4. Freónové komando / Ružena Anďalová , Ján Lengyel ilustr.
5. Liečebná masáž / Anna Plačková
6. Základy ošetrovania a asistencie / Adriana Kolaříková
7. Ošetrovateľstvo-teória / Dana Farkašová
8. Pediatrické ošetrovateľstvo / Mária Boledovičová
9. Bezbolestný pôrod / Stanislav Tomáš
10. Náuka o výžive / Igor Beňo
11. Komunikácia v ošetrovateľstve / Jarmila Kristová , Zuzana Tomašková
12. Biofyzika, biochémia a rádiológia / Vít Šajter
13. Horná Nitra 15 / Marta Remiašová zost., Horn zahl.
14. Nepotkni sa, jazýček / Ondrej Nagaj , Miluše Oravcová ilustr.
15. Denník Majky z majáka / Toňa Revajová
16. Hrmelo, pršalo / Pavla Kováčová , Peter Čisárik ilustr.
17. Druhá svetová vojna / G.A. Deborin , J. Pitoňák prel.
18. Aj kat si poplače / Ondrej Nagaj
19. Aj kalina je kvet / Ondrej Nagaj
20. Somatológia I / Ivan Dylevský , Bohuslav Kortman prel.
21. Somatológia II / Ivan Dylevský , Danica Kormanová prel.
22. Príroda horného Ponitria / Ján Brtek zost.
23. 75 rokov priemyselnej ťažby uhlia v Handlovej / František Záni a kol.
24. Handlovčania v boji za slobodu / František Záni
25. Keď dievča dospieva / Jaroslava Pondělíčková-Mašlová , Viliam Ščípa prel.
26. Detva / Ján Zemko
27. Prievidza / Imrich Péli
28. Veľký Krtíš / Ladislav Paule
29. Handlová a jej premeny / Bohumír Kostický
30. Pediatria I. / Karel Brachfeld , Elena Černayová
31. Žilina / Dušan Halaj , Richard Marsina
32. Inkognito / Ján Palárik
33. Tvrdý sloj / Blažej Belák
34. Významné výročia / Dezider Orlovský
35. Slovenské hrady / Ján Hajduch
36. Geľo Sebechlebský / Jozef Hollý
37. Obradné siene národných výborov v okrese Prievidza / Juraj Závadský
38. Odkiaľ sú deti / Kurt Seelmann , Ján O. Sypkovský prel.
39. Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici / Milan Kamenský zost.
40. Štvrťstoročie handlovnského gymnázia / Jozef Detvan zost.
41. Salernské pravidlá zdravia / Salernsk zahl.
42. Komplexný program o AIDS / Anna Slováková prel., Komplexn zahl.
43. Neurológia / Daniel Bartko
44. Ošetrovateľstvo - teória / Dana Farkašová
45. Prievidza a okolie / Ľudovít Gajdoš , Imrich Péli
46. Termoterapia, hydroterapia, balneoterapia a klimatoterapia / Ján Zvonár
47. Patológia / Ivan Slugeň
48. Psychológia a pedagogika / Ján Šútovec
49. Psychiatria / Mária Ondriášová
50. V zajatí ľadu / Valerián Ivanovič Aľbanov , Margita Křepinská prel.
51. Eskimák Miluka / Jean Gabus , Alžbeta Hirnerová prel.
52. Hviezdy a búrky / Gaston Rébuffat , Jozef Brandobur prel.
53. Kanibali a iné poviedky / Stefan Heym , Ján Trachta prel.
54. Jarné prúdy / Jefim Permitin
55. Psychiatrove zápisky / Lidija Anatoljevna Bogdanovičová , Vladimír Maňák prel.
56. Na sútoku riek / Mirza Ibragimov , Ján Mojžiš prel.
57. Dobrovoľný stroskotanec / Alain Bombard , Juraj Zajíček prel.
58. Dlhé sú tiene severu / Hans Ruesch
2. Návrat k dlhým tieňom
59. Mýtus o duši / D.A. Biriukov , Michal Čabala prel.
60. Zajtra bude všedný deň / Alexander Rekemčuk , Marta Lesná prel.
61. Náboženstvo a ateizmus v staroveku / A. P. Každan , Štefan Švagrovský prel.
62. Dobitie K 2 / Ardito Desio , Štefan Kýška prel.
63. Partizánske hnutie na Kryme / J. Šamková , Jiří Šolc prel., Š. Murín prel.
64. Začiatok cesty / V. I. Čujkov , Vasil Jasenčák prel., Alexandra Šufliarska prel.
65. Vzbúrené svedomie / Rudolf Petershagen , Erika Brániková prel.
66. Tri roky bez mena / Júlia Škodová
67. Živý mŕtvy z katakomb / Gavril Gryzlov
68. Reportáž z dvadsiateho prvého storočia / M. Vasiliev
69. Mozog a práca / J.P. Frolov , Stanislav Dornič prel.
70. Soľ zeme / Georgij Markov , Zora Jesenská prel., Ľudmila Pikulová prel.
71. Všetko sa iba začína / Eligij Stavskij , Miroslav Neman prel.
72. Pri Hitlerovom hlavnom stane / Dmitrij Medvedev , Ján Mojžiš prel.
73. Tiene a svetlo / Stefan Heym , Ladislav Rybár prel.
74. Etika a dnešok / Karel Mácha
75. Matica slovenská / Michal Kováč zost., Pavol Vongrej zost.
76. Rumunské arabesky / Milan Rajský
77. Medicína na šikmej ploche / František Bláha , Viliam Škarba prel.
78. Sirota / A. Jašin , Ján Mojžiš prel.
79. Čo Dante nevidel / Jozef Lánik , Alfréd Wetzler
80. Život, láska moja / Vladimír Babnič
81. Vyhasnuté oči / Manca Švalbová
82. Chirurg Aržanov / Antonina Kopťajevová , Jozef Nižnánsky prel.
83. Venované Hemingwayovi / Viktor Nekrasov , Soňa Čechová prel.
84. Duševný život v spoločenských podmienkach / Anton Jurovský
85. Solaris / Stanislaw Lem , Hana Lerchová prel.
86. Malý atlas liečivých rastlín / Ľudmila Thurzová , Karel Svolinský ilustr.
87. Psychológia a pedagogika dieťaťa / Marie Damborská
88. Epištoly o láske a bolesti / Alfonz Böhm
89. Kmetianum / Jozef Mlynarčík zost.
90. Turiec v Slovenskom národnom povstaní / Turie zahl.
91. Človek uprostred konfliktov / Alojz Janík
92. Kúzelník a kvetinárka / Ľubomír Feldek , Miroslav Cipár ilustr.
93. Ženský lekár spomína / Karin Lászlová
94. Školská zdravotná služba / Irena Jakubcová
95. Keď dievča dospieva / Jaroslava Pondělíčková-Mašlová , Viliam Ščípa prel.
96. Príhody pohotovostného lekára / Karol Mika
97. Ostrov posvätných býkov / Hanna Klose-Gregerová , Štefan Kýška prel.
98. Vademecum medici / Vademecu zahl.
99. Šášovský hradný pán / Jozef Horák , Štefan Prukner ilustr.
100. Skrvavený potok / Peter Kružliak
nasledujúca strana
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ