Vydavateľstvo Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied
Počet nájdených titulov : 88
1. Zo starších výtvarných dejín Slovenska / Jaroslav Bureš , Libuša Cidlinská
2. Encyklopédia Slovenska / Encyklopédi zahl.
3. Boj s hierarchiou a cirkvou v rokoch 1841-1845 / Ján Horárik
4. Experimentálna psychológia / Robert S. Woodworth
5. Maxim Gorkij v slovenskej kultúre / Soňa Lesňáková
6. Atlas liečivých rastlín / Jan Macků
7. Súborné dielo Ivana Krasku
8. Slováci v Juhoslávii / Rudolf Bednárik
9. Ústava predmníchovskej ČSR a ústava ČSSR 1 / Karol Laco
10. Problémy s kriminalitou mládeže / Ladislav Schubert
11. Brazília - zem neznáma? / Libor Ebringer
12. Názvy obcí na Slovensku za ostatných dvesto rokov / Milan Majtán
13. Ľudové hračky na Slovensku / Pavol Michalides
14. Slovenské ľudové piesne / Béla Bartók zost.
15. Slovensko v staršej a strednej dobe kamennej / Juraj Bárta
16. Slovenské národné povstanie roku 1944 / Slovensk zahl.
17. Žatevné a dožinkové piesne / Ondrej Demo , Oľga Hrabalová
18. Slovenské ľudové piesne / František Poloczek zost.
19. Slovenské ľudové piesne / Konštantín Hudec zost.
20. Za siedmimi morami / Viktor Krupa
21. O počiatkoch slovenských dejín / Peter Ratkoš red., O počiatkoc zahl.
22. Dejiny Slovenska I / Ľudovít Holotík red., Ján Tibenský red., Dejin zahl.
23. Dejiny Slovenska II / Ľudovít Holotík red., Július Mésároš red., Dejin zahl.
24. Slováci a ich národný vývin / Slovác zahl.
25. Štúrovské pokolenie / Karol Goláň
26. Zo slovenského stredoveku / Branislav Varsik
27. Z dejín banských miest na Slovensku / Pavel Križko
28. Nemecká otázka a Československo / Nemeck zahl.
29. Základy náuky o riešení rovníc / Štefan Schwarz
30. Diferenciálne rovnice / Jur Hronec
31. Ľudovít Štúr / Ľudoví zahl.
32. Štefánikovská legenda a vznik ČSR / Ľudovít Holotík
33. Geodézia v stavebníctve / Pavel Gál
34. Gašpar Fejérpataky-Belopotocký / Ján Hučko
35. Životopisy slávnych filozofov / Diogenes Laertios , Miloslav Okál prel.
36. Životopisy slávnych filozofov / Diogenes Laertios , Miloslav Okál prel.
37. Dejiny slovanského jazyka a literatúry všetkých nárečí / Pavol Jozef Šafárik
38. Dielo Jána Čajaka / Alexander Šimkovič
39. Literatúry v kontaktoch / Rudolf Chmel
40. Slovenská dialektológia / Jozef Štolc
41. Literatúra národného obrodenia / Milan Pišút , Karol Rosenbaum , Viktor Kochol
42. Literatúra druhej polovice devatnásteho storočia / Literatúr zahl.
43. Antológia staršej slovenskej literatúry / Ján Mišianik
44. Dejiny slovenského jazyka / Ján Stanislav
45. Dejiny slovenského jazyka / Ján Stanislav
46. Dejiny slovenského jazyka / Ján Stanislav
47. Slovník slovenského jazyka / Slovní zahl.
48. Slovník slovenského jazyka / Slovní zahl.
49. Slovník slovenského jazyka / Slovní zahl.
50. Slovník slovenského jazyka / Slovní zahl.
51. Slovník slovenského jazyka / Slovní zahl.
52. Fonologický vývin slovenčiny / Eugen Pauliny
53. Pravidlá slovenského pravopisu / Pravidl zahl.
54. Pravidlá slovenského pravopisu / Pravidl zahl.
55. Morfológia slovenského jazyka / Morfológi zahl.
56. Väzba slovies v slovenčine / Ján Oravec
57. Kultúra spisovnej slovenčiny / Kultúr zahl.
58. Doplnok v slovenčine / Ján Kačala
59. Zložené súvetie v slovenčine / František Kočiš
60. Geológia Československých Karpát II / Dimitrij Andrusov
61. Veľký rusko-slovenský slovník / Veľk zahl.
62. Veľký rusko-slovenský slovník / Veľk zahl.
63. Veľký rusko-slovenský slovník / Veľk zahl.
64. Geológia Československých Karpát I / Dimitrij Andrusov
65. Gramatické dielo Antona Bernoláka / Juraj Pavelek prel.
66. Veľký rusko-slovenský slovník / Veľk zahl.
67. Rytmický zákon v spisovnej slovenčine / Ladislav Dvonč
68. Metódy skúmania rúd pod mikroskopom v odrazenom svetle / S. A. Juško , G. Andrusovová/Halahyjová prel.
69. Bratislava / Oľga Fabiánová red., Bratislav zahl.
70. Problémy modernej bioklimatológie / Problém zahl.
71. Odraz politických zápasov v obecnej správe Banskej Bystrice v 16.-19. storočí / Jozef Markov
72. Všeobecná hydrológia Slovenska / Oto Dub
73. Nálezy keltských, antických a byzantských mincí na Slovensku / Vojtech Ondrouch
74. Flóra Slovenska / Lýdia Bertová editor, Katarína Cigánová ilustr., Lýdia Bertová zost.
75. Flóra Slovenska / Lýdia Bertová editor, Katarína Cigánová ilustr., Lýdia Bertová zost.
76. Flóra Slovenska / Katarína Cigánová ilustr., Lýdia Bertová zost.
77. Neskorogotická architektúra na Slovensku a stavitelia východného okruhu / Karol Kahoun
78. Cintoríny na Slovensku / Rudolf Bednárik
79. Ľudové plastiky / Soňa Kovačevičová , Bedrich Schreiber
80. Hygiena / Vojtech Mucha
81. Ľahčené betóny / Viliam Figuš
82. Všeobecná epidemiologia / Vojtech Bárdoš
83. Poruchy srdcového rytmu v detskom veku / Margita Schwalbová
84. Rámové konštrukcie mostové a halové / Karol Havelka , Jozef Harvančík , Jozef Trokan
85. Mechanická technológia / Jozef Čabelka
86. Teoretické základy elektrotechniky / L. R. Nejman , P. L. Kalantarov , Ján Gallo prel., Jozef Garaj prel., Rudolf Šicko prel.
87. Elektrotechnické hmoty / N. P. Bogorodickij , V. V. Pasynkov , B. M. Tarejev , kol prel.
88. Elektronika / N. A. Kapcov , kol prel.
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ