Vydavateľstvo Kalligram
Počet nájdených titulov : 67
1. Odklínanie / Martin Bútora
2. Dejiny estetiky od osvietenstva po postmodernu / Norbert Schneider , Milan Matiaška prel.
3. Hrubý a tenký.O tolerancii / Michael Walzer , Kamila Štullerová prel., Dezider Kamhal prel.
4. Kríza globálneho kapitalizmu / George Soros , Štefan Markuš prel., Zuzana Kvačková prel.
5. Soros o Sorosovi / George Soros , Pavel Vilikovský prel., Martin Bútora prel.
6. Rozhodovacia činnosť Ústavného súdu Slovenskej republiky 1993-1997 / Rozhodovacia zahl.
7. Prózy / Jozef Gregor Tajovský
8. Slovník slovenských spisovateľov / Slovní zahl.
9. Básnické dielo / Miroslav Válek
10. Básnické dielo / Pavol Jozef Šafárik
11. Básnické dielo / Pavol Jozef Šafárik
12. Básnické dielo / Ivan Krasko
13. Štrukturálna antropológia / Claude Lévi-Strauss , Martin Kanovský prel.
14. Štrukturálna antropológia / Claude Lévi-Strauss , Martin Kanovský prel.
15. Básnické dielo / Pavol Országh Hviezdoslav
16. Slovník diel slovenskej literatúry 20. storočia / Slovní zahl.
17. Ornament a iné prózy / Vincent Šikula
18. Básnické dielo / Ján Botto
19. Cesta životom a iné prózy / Jég
20. Prózy / Pavel Vilikovský
21. Ľudovít Štúr mŕtvy alebo živý / Ľudoví zahl.
22. Liečenie rakoviny, leukémie a iných chorôb prírodnými prostriedkami / Rudolf Breuss , Anna Lerchová prel., Edita Jassigerová prel.
23. Nechcel som byť žid / Juraj Špitzer
24. Budúcnosť-Európa / Wolfgang Kraus
25. Obžalovaný prehovorí / Zoltán Fábry , Katarína Králová prel., Elena Piovarcsyová prel.
26. Žena na fronte / Alaine Polcz , Katarína Králová prel.
27. Moja maďarská otázka / Rudolf Chmel
28. Oxfordský lexikón svätcov / David Hugh Farmer , Helena Brtáňová prel., Adriana Oravcová prel.
29. Kronika lekárskym životom písaná / Šebo Timko
30. Federácia v strednej Európe a iné štúdie / Milan Hodža , Petra Bombíková prel.
31. Nevesta hôľ a iné prózy / František Švantner
32. Okultizmus a iné prózy / Pavel Hrúz
33. Nadrealizmis. Avantgarda 38 / Nadrealizmu zahl.
34. Trnavská skupina - konkretisti / Trnavsk zahl.
35. Dielo / Ľudovít Štúr
36. Posledná vec a iné / Leopold Lahola
37. Gomora / Roberto Saviano , Diana Farmošová prel.
38. Mystifikátor / Márius Kopcsay
39. Listy Milene / Franz Kafka , Milan Žitný prel.
40. Dejiny Anglicka / Gyýrgy Tibor Szántó , Juliana Szolnokiová prel.
41. Kniha, ktorá sa stane / Daniel Hevier
42. Svitá, až keď je celkom tma / Juraj Špitzer
43. Latinský humanizmus / ko prel., Daniel Škoviera zost.
44. Poézia slovenskej katolíckej moderny / Milan Hamada zost.
45. Historický žáner v slovenskej próze / René Bílik
46. Prózy / Jozef Cíger Hronský
47. Koreň a výhonky / Svetozár Hurban Vajanský
48. Prózy / Božena Timrava-Slančíková
49. Sklený vrch / Alfonz Bednár
50. Liečivé čaje / Walter Pedrotti , Ildikó Pongó prel.
51. Toto rozbiehajúce sa 21. storočie / Tomáš Štrauss
52. McMafia / Misha Glenny , Zdenka Hudáková prel.
53. V mene spravodlivosti / Raffaele Cantone , Diana Farmošová prel.
54. Čo liečia švédske kvapky? / Á. Kéry , M. Bartošová prel.
55. Slovník diel slovenskej literatúry 19. storočia / Dana Hučková zost., Rudolf Chmel zost., Slovní zahl.
56. Škola kresťanská / Hugolín Gavlovič
57. Sondy do slovenskej literatúry 19. storočia / Peter Zajac zost., Dana Hučková zost.
58. Na margo staršej literatúry / Erika Brtáňová
59. Expresionizmus / Dagmar Kročanová zost.
60. Dielo / Jozef Ignác Bajza , Erika Brtáňová zost.
61. Slovenská moderna / Dana Hučková zost.
62. Prózy / Dušan Mitana
63. Kontexty slovenskej moderny / Dana Hučková
64. Zajní Barakát / Džamál Al-Gítání , Marek Brieška prel.
65. Ľudské práva / Arnd Pollmann , Georg Lohmann , kol prel.
66. Čo je populizmus? / Jan-Werner Můller , Petra Thomay prel.
67. Poznámky k samovražde / Simon Critchley , Peter Tkačenko prel.
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ